ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 มีนาคม 2561 / 13:45:02  
ตชด.334 ปิดโครงการ แดร์ โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ตชด.334 ปิดโครงการ แดร์  โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ตชด.334 มอบใบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าเหียว ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านการอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน หรือโครงการแดร์

ร.ต.อ.พรรวินท์ รวมสุข รอง ผู้บังคับกองร้อย ตชด.334 และ ร.ต.อ.ทศพล สิทธิธรรม ผู้บังคับหมวด ตชด.3341 เป็นตัวแทน พ.ต.ท.นพพร กวาวหนึ่ง ผู้บังคับกองร้อย ตชด.334 ร่วมมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าเหียว ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จำนวน 56 คน ที่ผ่านการอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน หรือโครงการแดร์ โดย กองร้อย ต.ช.ด. ที่ 334 แม่อาย ได้จัดชุดวิทยากร ที่มีความรู้ความสามารถในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เข้าทำการสอน ให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึง โทษ-พิษภัย และตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้สารเสพติด เรียนรู้วิธีปฏิเสธ ตลอดจนเกิดกระแสการต่อต้าน และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด สามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคคลในครอบครัว และชุมชนต่อไป

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 100

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738