ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 มีนาคม 2561 / 18:18:12  
ผอ.สวท.ลำพูน ร่วมทำบุญ เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2561
ผอ.สวท.ลำพูน ร่วมทำบุญ เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2561
ผอ.สวท.ลำพูน ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้นักข่าวที่เสียชีวิต และร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มสื่อมวลชน เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2561

นายภานุมาส ปัญญามงคล ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้นักข่าวที่เสียชีวิต เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2561 จัดโดยชมรมนักข่าวจังหวัดลำพูน มี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานต่างๆ ร่วมทำบุญจำนวนมาก ที่พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จากนั้น สมาชิกชมรมนักข่าวจังหวัดลำพูนได้เดินทางไปมอบโลงศพให้แก่ศพที่ยากไร้ ณ วัดท่านาก ตำบลหนองตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และจัดกิจกรรมนันทนาการพบปะสังสรรค์ระหว่างสื่อมวลชน กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เฮือนดาหลารีสอร์ท ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้นักข่าวที่เสียชีวิต เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน และเป็นการพบปะสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ กับกลุ่มสื่อมวลชน โดย นายชาตรี ภูเวียง ประธานชมรมนักข่าวจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ในนามชมรมนักข่าวจังหวัดลำพูน ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานวันนักข่าว 5 มีนาคม ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของชมรมนักข่าวจังหวัดลำพูน ที่มีสมาชิกเป็นผู้สื่อข่าวทั้งสื่อส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหลายแขนง เป็นการรวมกลุ่มสนับสนุนการทำงานของสื่อมวลชน เพื่อปกป้องสิทธิ ศักดิ์ศรี และเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน องค์กร กลุ่มต่างๆ ทั้งภาคราชการและเอกชน สู่สาธารณชนอย่างแพร่หลาย มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มสมาชิกกรณีที่ได้รับความเดือดร้อน และร่วมกันจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์สู่สังคม พร้อมที่จะทุ่มเททำหน้าที่ต่อไป
วันนักข่าว หรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ในประเทศไทย ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับ วันสถาปนา สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน) สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2498 โดยนักข่าวรุ่นบุกเบิก จำนวน 15 ท่าน นัดหมายกันที่ศาลานเรศวร ในสวนลุมพินี ต่อมา สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย เข้ารวมกับ สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กลายเป็น “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2542 แต่ยังคงกำหนดให้วันที่ 5 มีนาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมฯ และวันนักข่าว จนถึงปัจจุบัน


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 144

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738