ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 มีนาคม 2561 / 12:12:00  
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา จัดโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 25 ตาสัปปะรด
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา จัดโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 25 ตาสัปปะรด
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา จัดโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 25 ตาสัปปะรด เพื่อเป็นการป้องกันเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่อสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยเฉพาะเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ด้วยแนวคิดตาสัปปะรด

วันนี้ (7 มี.ค.61) ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 25 ตาสัปปะรด จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 2 ณ ศาลาปฎิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา จัดขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่อสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยเฉพาะเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ด้วยแนวคิดตาสัปปะรด โดยมีผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จำนวน 300 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาลได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน เป็นภารกิจที่ 9 ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ดังนั้นการสร้างกระบวนการรับรู้ของประชาชนในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องรวมทั้งการปรับทัศนคติเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม จะเป็นปัจจัยต่อความสำเร็จการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นอย่างยิ่ง
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ทำการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนผู้มีจิตอาสา ให้เป็นผู้ทำหน้าที่แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน เข้ารับการอบรมทั้งหมด จำนวน 9 รุ่น รวม 1,350 คน โดยครั้งนี้ถือเป็นรุ่นที่ 2 ที่มีภารกิจในการสำรวจสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เฝ้าระวังเป็นหูเป็นตา ด้วยแนวคิดตาสัปปะรด เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการป้องกันกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ด้วยแนวคิดการสร้างกลุ่มเยาวชนอาสาพลังแผ่นดิน อีกทั้งการช่วยค้นหาผู้เสพผู้ติด เพื่อให้การช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟู และติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาให้สามารถกลับเป็นคนดีและใช้ชีวิตอย่างปกติในสังคม พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งแก่หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 132

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738