ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 มีนาคม 2561 / 19:27:41  
พาณิชย์ลำพูนดึงผู้ประกอบการรับซื้อกระเทียมและหอมแดงกว่าแสนกิโลกรัม สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐาน
พาณิชย์ลำพูนดึงผู้ประกอบการรับซื้อกระเทียมและหอมแดงกว่าแสนกิโลกรัม สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐาน
พาณิชย์จังหวัดลำพูนดึงผู้ประกอบการรับซื้อกระเทียมและหอมแดง กว่า 100,000 กิโลกรัม มุ่งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและสามารถจำหน่ายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม พร้อมสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยต่อการบริโภค

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขาย (MOU) กระเทียมและหอมแดง ปีการผลิต 2560/2561 ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านการจำหน่ายผลผลิตให้เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น และสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรมตามคุณภาพของผลผลิต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุน สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หันมาผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อการบริโภค มี นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน นายชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง นางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดลำพูน ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านโฮ่ง ผู้แทนธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านโฮ่ง และส่วนราชการต่างๆ ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการลงนามข้อตกลงซื้อขายระหว่างบริษัท ตะวันพืชผล จำกัด กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ โดยทำข้อตกลงซื้อขายกระเทียมแห้ง GAP มัดจุกและแกะกลีบ จำนวน 100,000 กิโลกรัม และ หอมแดงแห้ง GAP มัดจุก จำนวน 40,000 กิโลกรัม และทำข้อตกลงซื้อขายกับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตหัวพันธุ์หอมแดงและกระเทียมบ้านโฮ่ง โดยทำข้อตกลงซื้อขายกระเทียมแห้ง GAP มัดจุกและแกะกลีบ จำนวน 20,000 กิโลกรัม และหอมแดงแห้ง GAP มัดจุก จำนวน 10,000 กิโลกรัม รวมการทำข้อตกลงซื้อขายครั้งนี้ แบ่งเป็นกระเทียมแห้ง GAP มัดจุกและแกะกลีบ จำนวน 120,000 กิโลกรัม และหอมแดงแห้ง GAP มัดจุก จำนวน 50,000 กิโลกรัม ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมพิธี ได้เยี่ยมชมและชิมผลิตภัณฑ์กระเทียม หอมแดง ผลิตภัณฑ์แปรรูปลำไย กระเทียม ทุเรียน มังคุด สับปะรด และพืชชนิดอื่น ที่ใช้กรรมวิธีฟรีซดราย และเยี่ยมชมสถานที่ผลิตอาหารที่ใช้กรรมวิธีฟรีซดราย นอกจากนี้ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ ยังเป็นฐานเรียนรู้และเป็นสถานที่เพาะปลูกพืชผักชนิดต่างๆ อีกด้วย เช่น กระเทียมอินทรีย์ สตรอเบอร์รี่ เป็นต้น
สำหรับ การฟรีซดราย หรือ (Freeze Dried Technology) เป็นกรรมวิธีการทำแห้งที่อุณหภูมิต่ำกว่าการทำแห้งด้วยวิธีอื่นๆ แล้วใช้ความดันเป็นตัวช่วยในการทำให้น้ำในอาหารระเหิดออกมา โดยคงสภาพอาหารและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวอาหารทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังคงรักษารสชาติ เนื้อสัมผัส สารอาหาร สามารถคืนตัวในน้ำได้อย่างรวดเร็ว และคงลักษณะของผลิตภัณฑ์สดก่อนทำแห้งไว้ได้มากที่สุด ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่ถือว่าดีกว่าการทำแห้งรูปแบบอื่นที่ใช้ความร้อนสูง ที่สำคัญกระบวนการฟรีซดรายยังให้รสชาติและเนื้อสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ทั้งสีสัน รูปร่าง ขนาด รสชาติ เนื้อสัมผัส รวมไปถึงการรักษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารได้อย่างครบถ้วนมากที่สุด สามารถกลับคืนสู่สภาวะเดิมได้เมื่อถูกน้ำหรือให้ความชื้น ไม่บูดไม่เน่าเสียเพราะมีความชื้นไม่เกิน 3% เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องปกติได้อย่างน้อย 1-2 ปี โดยไม่ต้องเก็บในห้องเย็น ซึ่งน้ำหนักของผลิตภัณฑ์จะลดลง 70-90% โดยไม่สูญเสียเนื้อเยื่อของอาหารแม้แต่น้อย สามารถคงความเป็นต้นฉบับของอาหารหรือผลไม้สดจริงมากที่สุด และ องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ นาซ่า (NASA) ได้ใช้วิธีการ “ฟรีซดราย” นี้กับ อาหาร และผลไม้ ที่ใช้เป็นอาหารให้แก่นักอวกาศ ที่อยู่ในสถานีอวกาศนอกโลกมาแล้ว


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 183

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738