ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 มีนาคม 2561 / 15:28:22  
กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน ภายใต้กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2560
กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน ภายใต้กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2560
กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน ภายใต้กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2560

กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน ภายใต้กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2561 ที่ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก 10 โรงเรียนร่วมเข้าค่าย เพื่อปลูกฝังการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อีกทั้งฝึกการมีระเบียบวินัย ฝึกความอดทนกล้าหาญ การช่วยเหลือผู้อื่น ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด ค่ายดังกล่าวมีพิธีถวายราชสดุดี พระบรมรูปพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย กิจกรรมเดินทางไกล สาธิตการกางเต้นท์ การทำหลุมขยะเปียก/ขยะแห้ง การสร้างชั้นวางอุปกรณ์เครื่องใช้ การปฐมพยาบาลคนเป็นลม การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การผูกเชือกและแก้เงื่อนต่างๆ และฐานผจญภัยต่างๆ และชุมนุมรอบกองไฟ /

ข่าวโดย : พรพนิต ข่าว/ศรชัย ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 93

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738