ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 มีนาคม 2561 / 14:11:52  
ตชด.334 ปิดโครงการ แดร์ โรงเรียนบ้านขอบด้ง ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง
 ตชด.334 ปิดโครงการ แดร์  โรงเรียนบ้านขอบด้ง ต.ม่อนปิ่น  อ.ฝาง
ตชด.334 มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านขอบด้ง ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านการอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน หรือโครงการแดร์

เช้าวันนี้(9 มี.ค.61)นายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เป็นประธานปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน หรือโครงการแดร์ และร่วมกับ พ.ต.ท.นพพร กวาวหนึ่ง ผู้บังคับกองร้อย ตชด.334 มอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านขอบด้ง ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จำนวน 103 คน ที่ผ่านการอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน หรือโครงการแดร์ โดย กองร้อย ตชด. ที่ 334 แม่อาย ได้จัดชุดวิทยากร ที่มีความรู้ความสามารถในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เข้าทำการสอน เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึง โทษ-พิษภัย และตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้สารเสพติด เรียนรู้วิธีปฏิเสธ ตลอดจนเกิดกระแสการต่อต้าน และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด สามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคคลในครอบครัว และชุมชนต่อไป โดยได้ทำการสอน ระหว่าง เดือน พฤศจิกายน 2560- มีนาคม 2561 รวมทั้งสิ้น จำนวน 13 สัปดาห์

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 88

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738