ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มีนาคม 2561 / 10:40:02  
อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เปิดบ้านจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว งานดอกเสี้ยวบานครั้งที่ 17
อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เปิดบ้านจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว งานดอกเสี้ยวบานครั้งที่ 17
ประชาชนและนักท่องเที่ยว จากหลายพื้นที่เดินทางเข้าสู่ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง แห่ชมความงามของดอกเสี้ยวป่า ในงานเทศกาล "วันดอกเสี้ยวบาน ครั้งที่ 17" ประจำปี 2561

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเมืองปาน ร่วมกันนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานองค์กรทั้งจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เดินทางมุ่งหน้าสู่ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง เพื่อร่วมกันทำพิธีเปิดงานเทศกาล “วันดอกเสี้ยวบานบ้านป่าเหมี้ยง ครั้งที่ 17” ซึ่งทางชุมชนได้มีการจัดงานกิจกรรมขึ้น ที่บริเวณลานดอกเสี้ยว บ้านป่าเหมี้ยง ภายในเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยการจัดงานได้มีประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดลำปาง และจากจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค ให้ความสนใจเดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อต้องการมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอากาศอันบริสุทธิ์ และร่วมชื่นชมกับความงดงามของยอดภูสูง ที่กำลังถูกตกแต่งประดับประดาเต็มไปด้วยสีขาว จากดอกชงโคป่า หรือ ดอกเสี้ยวป่า ที่ได้บานสะพรั่งอย่างเต็มที่ไปทั่วทั้งบริเวณ
สำหรับงานเทศกาล ”วันดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง” ถือเป็นงานเทศกาลท่องเที่ยวประจำปี ของอำเภอเมืองปาน โดยได้จัดกิจกรรมขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ 4 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย อำเภอเมืองปาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน และอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เป็นกิจกรรมสื่อกลางในการส่งเสริมให้ประชาชนชาวบ้านพื้นถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วยชนเผ่าบนพื้นที่สูง ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ในการบริหารจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รวมถึงเกิดความตระหนักเห็นคุณค่า รักและหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีค่าให้อยู่คู่กับชุมชนสืบไป อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย สนองตอบแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ที่ต้องการจะผลักดันให้ลำปางเป็น “เมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข” และเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว ภายใต้สโลแกน “ลำปาง ปลายทางฝัน” อีกทั้งยังเพื่อเป็นการเปิดเส้นทาง เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของ 3 จังหวัด ในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งอารยธรรมล้านนา และแหล่งศูนย์รวมทางสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย เพื่อจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจการลงทุน ที่จะทำให้เกิดการกระจายรายได้ในกลุ่มจังหวัด ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วย
โดยการจัดงานในปีนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่ อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา, การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ 4 ชนเผ่า ทั้ง ม้ง เหย้า ลาหู่ ปกากะญอ และการออกร้านแสดงสินค้า OTOP พร้อมกันนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษ “กาดหมั้ว” เปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองชิมชาใบเหมี้ยง และลิ้มลองอาหารพื้นบ้านเลิศรส ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน เช่น ยำใบเหมี้ยง ยำไข่น้ำแร่ ดอกเสี้ยวป่าทอด ไส้อั่วเห็ดหอมใส่ใบเหมี้ยง และไข่ป่าม เป็นต้น รวมถึงการจัดกิจกรรมคาราวานท่องเที่ยวชมความงามของสถานที่ภายในชุมชน และในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ร่วมกับการเปิดที่พักแบบโฮมสเตย์ในหมู่บ้านเพื่อร่วมสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนพื้นถิ่น ซึ่งจะมีมัคคุเทศก์คนในพื้นที่เป็นผู้นำเที่ยว โดยจะเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความงามของดอกเสี้ยวป่าที่ผลิบาน เป็นดอกสีขาวแต้มสีชมพูอยู่ใจกลางของดอก และรื่นรมย์ไปกับทุกแง่มุมของธรรมชาติที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,200 เมตร ท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบาย มีสายลมพัดผ่านอยู่ตลอดเวลา ดั่งคำขวัญที่ว่า “ชมดอกเสี้ยวป่า ซากุระบาน ฟังนกขับขาน ที่ลานกิ่วฝิ่น”

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 155

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738