ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มีนาคม 2561 / 22:49:25  
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และ ทต.มะเขือแจ้ บูรณาการทุกภาคส่วน สร้างแนวกันไฟบริเวณโดยรอบดอยขะม้อ หวังป้องกันการเกิดไฟป่า
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และ ทต.มะเขือแจ้ บูรณาการทุกภาคส่วน สร้างแนวกันไฟบริเวณโดยรอบดอยขะม้อ หวังป้องกันการเกิดไฟป่า
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ บูรณาการทุกภาคส่วน จัดโครงการสานฝัน ปั่นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อชุมชน ร่วมสร้างแนวกันไฟบริเวณโดยรอบดอยขะม้อ หวังป้องกันการเกิดไฟป่า

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ร่วมกับเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ นำโดย นายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ จัดโครงการ “สานฝัน ปั่นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อชุมชน” บริเวณสำนักสงฆ์ดอยขะม้อ บ่อน้ำทิพย์ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีชมรมปั่นจักรยานกลุ่มต่างๆ กลุ่มจิตอาสา และประชาชนทั่วไป ร่วมปั่นจากนิคมอุตสาหกรรมลำพูน สู่บริเวณเชิงดอยขะม้อ บ่อน้ำทิพย์ และร่วมสร้างแนวกันไฟบริเวณโดยรอบดอยขะม้อ เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน รวมทั้งมลพิษในอากาศที่เกิดจากการเผาหรือไฟป่า โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนร่วมกันป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟป่าเป็นกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ต่อวิถีชีวิตของชุมชน ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนอย่างยั่งยืน
สำหรับแนวกันไฟ เป็นแนวกีดขวางตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อหยุดยั้งไฟป่า หรือเพื่อเป็นแนวตรวจการณ์ไฟ หรือเป็นแนวตั้งรับในการดับไฟป่า แนวกันไฟโดยทั่วไปคือแนวที่มีการกำจัดเชื้อเพลิงที่จะทำให้เกิดไฟป่าออกไป โดยอาจจะกำจัดเชื้อเพลิงออกไปทั้งหมดจนถึงชั้นดินแท้ หรืออาจจะกำจัดเฉพาะเชื้อเพลิงที่ติดไฟง่าย เช่น ใบไม้ หญ้า ออกไป เท่านั้นก็ได้ แนวคิดในการทำแนวกันไฟก็เพื่อตัดช่วงความต่อเนื่องของเชื้อเพลิง เป็นการป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าไปในพื้นที่ที่จะคุ้มครอง หรือป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามออกมาจากพื้นที่ที่กำหนด แนวกันไฟ มีความแตกต่างกับแนวดับไฟ ตรงที่แนวกันไฟจะทำเอาไว้ล่วงหน้าก่อนการเกิดไฟป่า ส่วนแนวดับไฟจะทำในขณะที่กำลังเกิดไฟไหม้ และทำขึ้นเพื่อการดับไฟทางอ้อม หรือเพื่อการดับไฟด้วยไฟ


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 133

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738