ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มีนาคม 2561 / 00:12:37  
อบจ.ลำพูน ประกาศ ทุกความภูมิใจ คือ ลำพูน Hall of fame (หอเกียรติยศ)
อบจ.ลำพูน ประกาศ ทุกความภูมิใจ คือ ลำพูน Hall of fame (หอเกียรติยศ)
อบจ.ลำพูน รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติประเภทสรรเสริญ ชั้นที่ 5 การปฏิบัติงานช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ ชูต้นแบบการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและศูนย์สั่งการแห่งแรกของภาคเหนือ

นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีรับเข็มเชิดชูเกียรติประเภทสรรเสริญ ชั้นที่ 5 ในงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ National EMS Forum 2018 ครั้งที่ 12 จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ณ โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษ จาก เรืออากาศเอกนายเเพทย์ อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ซึ่งได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ ตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและศูนย์สั่งการ 1669 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินอุบัติเหตุให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขับเคลื่อนสู่ระบบ Emergency Care System : ECS 4.0 ผ่าน app ซึ่งในขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (อบจ.ลำพูน) ถือเป็นต้นแบบการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและศูนย์สั่งการแห่งแรกของภาคเหนือ และเตรียมพร้อมพัฒนาบุคลากร ระบบให้มีความทันสมัย รวดเร็ว ทันเหตุทันเวลา เพื่อช่วยเหลือชีวิตของประชาชน ได้เริ่มปฏิบัติงานและดูแลพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำพูน โดยบูรณาการทำงานร่วมกันหลายภาคส่วนในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ประสบเหตุด่วนเหตุร้ายทุกพื้นที่ของจังหวัดลำพูนอย่างเต็มรูปแบบ
เข็มเชิดชูเกียรติการแพทย์ฉุกเฉิน มี 3 ประเภท คือ เข็มเชิดชูเกียรติประเภท กิตติมศักดิ์ เข็มเชิดชูเกียรติประเภท สรรเสริญ มี 5 ชั้น และเข็มเชิดชูเกียรติประเภท สมนาคุณ มี 3 ชั้น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) มอบให้บุคคล องค์กร หน่วยงาน ที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นภาวะวิกฤต เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงาน ผู้สนับสนุนและผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยและเพื่อเป็นเกียรติยศของคนกู้ชีพ


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 122

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738