ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มีนาคม 2561 / 12:34:25  
เทศบาลนครเชียงรายเปิดศูนย์การบริการการท่องเที่ยวแห่งใหม่ นำร่อง เป็น 1 ใน 16 ชุมชน
เทศบาลนครเชียงรายเปิดศูนย์การบริการการท่องเที่ยวแห่งใหม่ นำร่อง เป็น 1 ใน 16 ชุมชน
เทศบาลนครเชียงรายเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแห่งใหม่ น้อมนำศาสตร์พระราชามาบูรณาการ มุ่งสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ บนดอยจอมทอง นำร่อง เป็น 1 ใน 16 ชุมชน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ 1 และเปิดศูนย์บริการการท่องเที่ยว เทศบาลนครเชียงราย ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อสร้างสร้างมาตรฐานการอำนวยความสะดวกการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พร้อมบูรนาการให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ 1 โดยมีผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า การเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแห่งใหม่ในครั้งนี้ นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้รับการบริการข้อมูลการท่องเที่ยว คำปรึกษาแนะนำและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความสุข อุ่นใจ ความปลอดภัย มีความเชื่อมั่นในมาตรฐานการดูแลนักท่องเที่ยวของเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งการบูรณาการให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ 1 ในครั้งนี้ เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทุกคนที่อาศัยอยู่ภายในเขตเทศบาลนครเชียงรายให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ตามแนวทางการพัฒนาของรัฐบาล ที่ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ส่งผลให้ผู้สูงอายุทุกคนมีความสุข มีคุณภาพชีวิต มีคนดูแลอย่างใกล้ชิด มุ่งสู่การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ “จิตอาสา สูงวัย สร้างเมือง” ในการพัฒนานครเชียงรายต่อไป
กิจกรรมภายในงานจัดให้มีฐานต่าง ๆ จำนวน 7 ฐาน โดย มีทีมโรงพยาบาลนครเชียงรายประชานุเคราะห์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำแนะนำ ประกอบด้วย ฐานล้างผักอย่างปลอดภัย ฐานสมุนไพรล้างพิษ ฐานอาหารคือยา ฐานสมุนไพรพื้นบ้าน ฐานน้ำผัก/ผลไม้ ในการดูแลสุขภาพ ฐานพอกเข่า และฐานนวดประคบเพื่อสุขภาพ

ข่าวโดย : นางสาวธนัชชา กองคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บรรณาธิการ : นางสาวกนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 603

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738