ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มีนาคม 2561 / 16:50:11  
สำนักงานจัดหางานแพร่ จัดกิจกรรม "ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน" ให้นักเรียน นักศึกษา ได้ทำงานพิเศษช่วงปิดเทอม
สำนักงานจัดหางานแพร่ จัดกิจกรรม "ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน" ให้นักเรียน นักศึกษา ได้ทำงานพิเศษช่วงปิดเทอม
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานนักเรียนนักศึกษา "ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน" เปิดโอกาสในการทำงานหารายได้พิเศษนอกเวลาเรียน หรือช่วงปิดภาคเรียน สร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เรียนรู้โลกอาชีพ เข้าสู่ระบบการจ้างยกย่องเป็น "ยุวชนแรงงาน"

วันนี้ (12 มีนาคม 2561) เวลา 09.00 น. นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมนัดพบแรงงานนักเรียนนักศึกษา “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดแพร่ร่วมกันจัดขึ้น ณ หอประชุมอำเภอเมืองแพร่

นางอนุวรรณ แสงประเสริฐ จัดหางานจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กำหนดให้มีการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย โดยต้องการให้คนไทยทุกช่วงวัยมีงานทำอย่างถ้วนหน้า สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้เข้าตลาดแรงงาน ครอบคลุมตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งอยู่ในวัยเด็ก ไปจนถึงวัยทำงาน และวัยเกษียณอายุ

สำหรับกิจกรรมนัดพบแรงงานนักเรียนนักศึกษาในครั้งนี้เป็นไปตามโครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ได้ร่วมบูรณาการดำเนินงานกับทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถานบันการศึกษา สถานประกอบการ และเครือข่ายภาคเอกชน ผู้ปกครอง มีวิทยากรและสถานประกอบการมาให้ความรู้ สร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน รู้จักระเบียบวินัย เรียนรู้โลกอาชีพ เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้ทำงานเพื่อหารายได้พิเศษระหว่างเรียนหรือช่วงปิดเทอม ซึ่งเมื่อนักเรียน นักศึกษา เข้าสู่ระบบการจ้างแล้วจะได้รับการยกย่องเป็น “ยุวชนแรงงาน” โดยมีตำแหน่งงานว่างในสถานประกอบการภาคเอกชน กว่า 55 อัตรา และในหน่วยงานภาครัฐ อีก 26 อัตรา มีนักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 114

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738