ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มีนาคม 2561 / 18:45:52  
จ.ลำพูน เชิญเที่ยว 3 งานใหญ่ส่งเสริมเทศกาลผ้าฝ้ายอำเภอป่าซาง ประจำปี 2561
จ.ลำพูน เชิญเที่ยว 3 งานใหญ่ส่งเสริมเทศกาลผ้าฝ้ายอำเภอป่าซาง ประจำปี 2561
จ.ลำพูน เชิญเลือกชมเลือกซื้อสินค้าหลากหลายมีเอกลักษณ์เฉพาะกับ 3 งานใหญ่ส่งเสริมเทศกาลผ้าฝ้ายอำเภอป่าซาง ประจำปี 2561 และงานสงกรานต์ป่าซาง ประจำปี 2561

ที่บริเวณหน้าวัดหนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน มีการแถลงข่าวการจัดงานส่งเสริมเทศกาลผ้าฝ้ายอำเภอป่าซาง ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลแม่แรง, อำเภอป่าซาง และจังหวัดลำพูน ผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน นายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอป่าซาง กล่าวถึงนโยบายการท่องเที่ยวของอำเภอป่าซาง/งานสงกรานต์ป่าซาง นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง กล่าวถึงนโยบายการสนับสนุนการท่องเที่ยวของพื้นที่จังหวัดลำพูน/การท่องเที่ยวชุมชน นายกำธร เนตรผาบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวถึง ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามวิสัยทัศน์ ลำพูน นครแห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชน นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง กล่าวถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลแม่แรง ในการจัดงานส่งเสริมเทศกาลผ้าฝ้ายอำเภอป่าซาง จากนั้น มีการแสดงฟ้อนสืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก พร้อมบรรยากาศกาดหมั้วครัวแลง และขันโตก ต้อนรับผู้เข้าร่วมการแถลงข่าว
สำหรับงานบาติกงามพร้อม มัดย้อมงามตา งานผ้ากองงาม ครั้งที่ 8 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2561 ณ บริเวณหน้าวัดป่าเหียง บ้านกองงาม ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง ภายในงานพบกับร้านจำหน่ายผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์ของดีบ้านกองงาม และหมู่บ้านใกล้เคียง ชมการสาธิตการผลิตผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม การประกวดสาวงามบาติก และการแสดงแฟชั่นโชว์หนูน้อยบาติก, งานแต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง ครั้งที่ 16 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2561 ณ บ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง ภายในงานพบกับกาดปื้นเฮือน การสาธิตการทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองและทดลองทอผ้าฝ้ายตามวิถีของคนยอง ทดลองอีดฝ้าย ปั่นฝ้าย กวักฝ้าย สัมผัสวัฒนธรรมอันดีงาม ในการต้อนรับแขกผู้มาเยือน แบบการผูกข้อไม้ข้อมือ รับศีลรับพรปีใหม่จากผู้เฒ่าผู้แก่บ้านดอนหลวง เลือกซื้ออาหารพื้นเมืองรูปแบบกาดมั่ว ลานขันโตก ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของคนไทยอง และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าทอมือ, งานสืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก ครั้งที่ 12 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 เมษายน 2561 ณ บริเวณหน้าวัดหนองเงือก บ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง ภายในงานพบกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือของหมู่บ้านหนองเงือกเอกลักษณ์ดั้งเดิม ที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษมานานนับกว่า 200 ปี ตำนานการทอผ้าฝ้ายทอมือของบ้านหนองเงือก 12 ขั้นตอนอันเลื่องชื่อ ผลิตภัณฑ์คุณภาพ พัฒนาร่วมสมัยนิยม สัมผัสวัฒนธรรมของชาวยองที่เรียบง่าย ลิ้มรสอาหารชาวยอง พร้อมสนุกสนานกับการแสดงวิถีคนยอง และงานสงกรานต์ป่าซาง กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2561 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอป่าซาง


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 852

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738