ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มีนาคม 2561 / 13:40:13  
พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือกฟภ.พะเยาอบรมช่างไฟฟ้า 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า
พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือกฟภ.พะเยาอบรมช่างไฟฟ้า 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า
พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือกฟภ.พะเยาอบรมช่างไฟฟ้า 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับ นายเกรียงศักดิ์ ปริรักษ์วิจิตร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา เปิดโครงการพัฒนาฝีมือช่างไฟฟ้า “โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า” แก่ช่างไฟฟ้าจากชุมชนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาช่างไฟฟ้าในแต่ละชุมชนของจังหวัดพะเยาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือที่สูงขึ้น มีมาตรฐานในวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งบุคคล และสาธารณะ จะดำเนินการทั้งสิ้น 4 รุ่น ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปีๆ ละ 1 รุ่น เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ.2560 - 2563 สำหรับปี 2561 ได้กำหนดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน (18 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2561 แล้วจะดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้ในวันที่ 19 และ 21 มีนาคม 2561 ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ อัตราวันละ 400 บาท และจะกำหนเจัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ในวันที่ 26 มีนาคม 2561
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ได้กำหนดให้ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเท่านั้น จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้ ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิด ต้องเสียค่าปรับ คนละ 5,000 บาท สถานประกอบกิจการหรือผู้ว่าจ้างที่ฝ่าฝืนจะเสียค่าปรับ 30,000 บาทต่อคน ดังนั้น ช่างชุมชนทุกคนที่ผ่านโครงการอบรมนี้ จะได้รับทั้งวุฒิบัตรผ่านการฝึก หนังสือรับรองการผ่านมาตรฐานฝีมือ และหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ พร้อมกับรับแจกกล่องเครื่องมือช่างในวันสุดท้าย เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพด้วย

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส. พะเยา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 103

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738