ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มีนาคม 2561 / 14:08:09  
จังหวัดพะเยา ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560
จังหวัดพะเยา ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560
จังหวัดพะเยา ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 พร้อมเตรียมเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ ในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายนนี้

จังหวัดพะเยาได้ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่นและข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดพะเยา ประจำปี 2560 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 11 ราย ทั้งนี้ตามที่คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้ให้จังหวัดพะเยาดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานในจังหวัด เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 สำหรับข้าราชการพลเรือนดีเด่น นางจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา (อำนวยการสูง) , นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา (ชำนาญการพิเศษ) , และนายโพ รักสัตย์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลจุน โดยข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 ทั้ง 3 คนนั้น จะเดินทางเข้ารับรางวัลเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติในงานวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายนนี้ ณ กรุงเทพมหานคร
สำหรับข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดพะเยา กลุ่มข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการะดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ได้แก่ นางจารุณี แก้วประภา ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน , นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 (ชำนาญการพิเศษ) , นายเสมอ วงศ์พุฒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 (ชำนาญการพิเศษ) , นายสาธิต สุทธธง รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา (ชำนาญการพิเศษ) , นางอุไร จันทร์ชางเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (ชำนาญการพิเศษ) , ส่วนกลุ่มข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ได้แก่ นางกนกวรรณ อินขัน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน โรงพยาบาลพะเยา , นางพิสุทธา ชัยชนะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และนายพิสิษฐ์ สมงาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ทั้งนี้ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดพะเยา จะเข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในงานวันข้าราชการพลเรือน ปี 2561 ณ จังหวัดพะเยาต่อไป

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 125

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738