ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มีนาคม 2561 / 14:22:00  
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน จัดโครงการพัฒนาและรักษาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน จัดโครงการพัฒนาและรักษาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน เปิด เวทีเสวนา การพัฒนาและรักษาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อหัวใจการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 แก่เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช. )

ที่โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นางรติพร บุญคง ผอ.สวท.น่าน รักษาการ ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน เปิด โครงการพัฒนาและรักษาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ มุ่งเน้นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) จังหวัดน่าน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ ผ่านช่องทางสื่อสารที่ทันสมัย เพิ่มการรับรู้ให้ประชาชน ทั้งนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในภูมิภาค สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ มีภารกิจหลักด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นโยบายภาครัฐ และงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เล็งเห็นความสำคัญของเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและรักษาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในจังหวัดน่านขึ้น เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน สนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ของภาครัฐบรรลุเป้าหมาย และประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจน กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน กรมประชาสัมพันธ์ กับอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) จังหวัดน่าน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ ให้มากเพิ่มยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ให้ความสนใจกับข้อมูลข่าวสารที่ หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ และขยายผลข้อมูลดังกล่าวไปสู่ประชาชนอย่างแพร่หลายและทั่วถึง ผ่านช่องทางสื่อสารเทคโนโลยีสมัยใหม่ นอกจากนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ได้จัดเวทีเสวนาในหัวข้อ หัวใจการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีวิทยากร จาก หลากหลายอาชีพ ที่มีความชำนาญด้านสื่อสารมวลชน และมีความชำนาญด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ การพัฒนาและรักษาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในจังหวัดน่าน

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 110

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738