ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มีนาคม 2561 / 15:09:06  
จังหวัดลำพูน จัดประชุมชี้แจงผลสำรวจ โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดลำพูน  จัดประชุมชี้แจงผลสำรวจ โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน จัดประชุม ชี้แจ้ง งานสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

วันนี้ ( 13 มี.ค. 61 ) ที่โรงแรมลำพูน วิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ งานสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานการสำรวจ การออกแบบโครงการ ของสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน ที่มานำเสนอรายงานให้กับหน่วยงานราชการ เอกชน สื่อมวลชน องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่บริเวณพื้นที่โครงการ
นายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา ด้านการออกแบบและคำนวณ 2 กล่าวว่า โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการพระราชดำริโครงการหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ทา ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดทำรายงานวางโครงการและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จเมื่อปี 2550 ปัจจุบันกรมชลประทานได้ว่าจ้างบริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาในการดำเนินงานสำรวจ ออกแบบ รวมถึงการจัดประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางขั้นตอนการพัฒนาโครงการและความก้าวหน้าการสำรวจ ออกแบบโครงการให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่บริเวณพื้นที่พัฒนาโครงการ และนำข้อคิดเห็นไปพิจารณาประกอบการดำเนินงาน
สำหรับพื้นที่จัดสร้างอ่างเก็บน้ำ จะก่อสร้างที่บ้านแม่สะป๊วด หมู่ที่ 5 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยจะมีลักษณะเป็นเขื่อนดิน มีความสูงของ 43 เมตร ความยาว 500 เมตร สามารถกักเก็บน้ำได้สูงสุด 8.57 ล้านลูบาศก์เมตร เมื่อสร้างแล้วเสร็จจะทำให้ราษฎรได้รับประโยชน์เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด ให้บริโภคและมีรายได้เสริม ช่วยบรรเทาอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากและภัยแล้ง รวมทั้งยกฐานะความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงให้ดีขึ้น

ข่าวโดย : สราวุฒิ ปิ่นทอง
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 90

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738