ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มีนาคม 2561 / 15:21:16  
จังหวัดแพร่ร่วมประกาศเจตนารมย์ในการบริหารจัดการลุ่มน้ำยมตอนบนอย่างเป็นระบบ
จังหวัดแพร่ร่วมประกาศเจตนารมย์ในการบริหารจัดการลุ่มน้ำยมตอนบนอย่างเป็นระบบ
คณะกรรมการขับเคลื่อนลุ่มน้ำยม มอบโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรให้กับหน่วยงาน องค์กร และบุคคลต่างๆ ในจังหวัดแพร่ ที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำยมตอนบนจนได้รับรางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2560 พร้อมร่วมประกาศเจตนารมย์ในการบริหารจัดการลุ่มน้ำยมตอนบนอย่างเป็นระบบ

วานนี้ (12 มีนาคม 2561) เวลา 11.30 น. นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายก่อสร้าง เป็นประธานในการมอบโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรให้กับหน่วยงาน องค์กร และบุคคลที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและผลักดันการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำยมตอนบน จนทำให้ทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันหาทางออกในการแก้ปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนานได้สำเร็จ ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนลุ่มน้ำยมได้ส่งผลงาน “ประชาเข้าใจ (Public Understanding) : นวัตกรรมใหม่ของการมีส่วนร่วมของประชาชน” ที่ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวเข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2560 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และได้รับรางวัลดีเด่นประเภทองค์กร/ชุมชน โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และผู้แทนหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เข้ารับมอบ ณ หอประชุมวัดดอนชัย ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

พร้อมกันนี้ ภาคีขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำยมตอนบน ประกอบด้วย ประชาชนตำบลสะเอียบ และตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ประชาชนจังหวัดพะเยา ประชาชนตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ในนามของเครือข่ายภาคประชาชนลุ่มน้ำยมตอนบน, เครือข่ายลุ่มน้ำยมตอนกลาง – ตอนล่าง, กรมชลประทาน, กรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กองทัพภาคที่ 3 และมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำยมตอนบนอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนบน ภายใต้กรอบแนวทางการดำเนินงาน คือ การพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำยมตอนบนในลักษณะบูรณาการ โดยคำนึงถึงความจำเป็นและความผาสุกของประชาชน ซึ่งเป้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ มีกระบวนการบริหารจัดการน้ำโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และร่วมกันดูแล ปรับปรุง พัฒนาระบบส่งน้ำและระบายน้ำที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 111

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738