ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มีนาคม 2561 / 16:18:58  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อช่วยประชาชนทุกระดับ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อช่วยประชาชนทุกระดับ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2561

บ่ายวันนี้ (13 มี.ค. 2561) นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2561ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจความต้องการช่วยเหลือของประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดซื้อถังกักเก็บน้ำ หากพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งมากให้เสนอโครงการผ่านจังหวัด เพื่อเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกระดับในพื้นที่ และแนะนำให้เร่งดำเนินการตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยเน้นแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำและปัญหาภัยแล้งเป็นหลัก
ด้านภาคการเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่ที่ทำการเกษตรประมาณ 290,623 ไร่ มีครัวเรือนเกษตรกรตามทะเบียน จำนวน 34,250 ครัวเรือน คาดการณ์ว่าในภาคการเกษตรของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในห้วงเวลาเดือนธันวาคม 2560 ถึง เมษายน 2561 มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการผลิตการเกษตร และสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการฝนหลวงในห้วงเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2561เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 94

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738