ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มีนาคม 2561 / 18:34:15  
อบจ.เชียงใหม่ ศึกษาต้นแบบสินค้าทุนทางวัฒนธรรมชุมชน สู่สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ที่ อบจ.ลำพูน
อบจ.เชียงใหม่ ศึกษาต้นแบบสินค้าทุนทางวัฒนธรรมชุมชน สู่สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ที่ อบจ.ลำพูน
อบจ.ลำพูน นำเสนอบทบาท อปท. ในการพัฒนาส่งเสริมทุนทางชุมชน สู่การเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แก่ อบจ.เชียงใหม่ มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานเชียงใหม่ และมาตรฐานเด่นระดับประเทศ

ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวบุษบง จันทเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ นำผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นด้านต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 105 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายในหัวข้อ “บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาส่งเสริมทุนทางชุมชน สู่การเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” โดย นางนิชาดา สุริยะเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จากนั้น เข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงานด้านผ้าไหมยกดอกลำพูน GI ของสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เข้าศึกษาดูงานเรื่องขั้นตอนกระบวนการในการขอใช้เครื่องหมาย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกับสินค้าท้องถิ่น ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง (ตราสวัสดี) และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปลำไยเนื้อสีทอง (ตราถุงทอง) ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานเชียงใหม่ และมาตรฐานเด่นระดับประเทศ ในอนาคตต่อไป

ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 147

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738