ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มีนาคม 2561 / 18:37:09  
รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ติดตามการดำเนินงานจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดลำพูน
รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ติดตามการดำเนินงานจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดลำพูน
รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดลำพูน ซึ่งจังหวัดลำพูนได้รณรงค์ ให้ผู้ประกอบการนำแรงงานด้าวมาจนทพเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย

วันที่ 13 มีนาคม 2561 พลอากาศตรี มนูธรรม เนาว์นาน รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน.พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงาน การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โดยได้เข้าหารือกับนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน จากนั้น รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. ได้ไปที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน โดยได้ประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน , ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน , โดยมี พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน พ.อ. นภดล คามเกตุ เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ร่วมประชุม
จังหวัดลำพูนได้จัดตั้งศูนย์จังหวัดลำพูนได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จให้บริการจัดทำประวัติ และใบอนุญาตทำงานแก่แรงงานต่างด้าว ภายในอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน โดยมีผู้ประกอบการนำแรงงานต่างด้าวมีจดทะเบียนทำประวัติ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2561 ซึ่งขณะนี้มีแรงงานต่างด้าว ทั้งชาย และหญิงมาจดทะเบียนทำประวัติจำนวน 4,684 คน ( ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 ) ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. ได้ตรวจเยี่ยมการให้บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ และ ตรวจเยี่ยมการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในร่างกายของ พนักงานบริษัท ไทยสปอร์ตการ์เม้น ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน โดยมีผู้เข้ารับตรวจเป็นแรงงานชาวเมียนมา จำนวน 75 คน ผลการ ตรวจไม่พบสารเสพติด และได้ไปตรวจเยี่ยมการตรวจหาสารเสพติด ของพนักงานบริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด ( มหาชน ) ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน โดยมีผู้เข้ารับตรวจเป็นแรงงานชาวกัมพูชาทั้งหมด จำนวน 12 คน ผลการ ตรวจไม่พบสารเสพติด เช่นกัน .

ข่าวโดย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน โทร.053 511 555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 234

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738