ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2561 / 07:11:14  
หลายหน่วยงานใน จ.ลำปาง ร่วมกันจัดสะโตกผักผลไม้ยักษ์ เลี้ยงอาหารช้างกว่า 30 เชือก
หลายหน่วยงานใน จ.ลำปาง ร่วมกันจัดสะโตกผักผลไม้ยักษ์ เลี้ยงอาหารช้างกว่า 30 เชือก
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยลำปาง ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ใน อ.ห้างฉัตร จัดขบวนผ้าป่าอาหารช้างนำผักผลไม้หลากหลายชนิดขึ้นสะโตกยักษ์ เลี้ยงช้างกว่า 30 เชือก เนื่องในสัปดาห์ "วันช้างไทย"

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดลำปาง หรือศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยลำปาง ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันหน่วยงานการศึกษาในเขตท้องที่อำเภอห้างฉัตร จัดกิจกรรมการกุศลเนื่องในสัปดาห์ “วันช้างไทย” นำพืชผักผลไม้หลากหลายชนิดขึ้นสะโตกยักษ์ จัดเลี้ยงให้แก่ช้างไทยกว่า 30 เชือก ที่บริเวณพื้นที่รอบลานแสดงช้าง ภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธี โดยมีผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นตัวแทนนำคณะผู้บริหารของสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ รวมทั้ง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจากพื้นที่ชุมชนตำบลต่างๆ ในเขตท้องที่อำเภอห้างฉัตร รวมกว่า 1,000 คน ให้การต้อนรับพร้อมทำกิจกรรมภายในงานร่วมกัน
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐในการที่จะยกย่องให้เกียรติต่อช้าง ในฐานะเป็นสัตว์คู่บ้าน คู่เมือง คู่บุญบารมีของพระมหากษัตริย์ ที่มีความสำคัญต่อการศึกสงคราม และร่วมกอบกู้เอกราชให้แก่ชาติไทยเมื่อครั้งในอดีต รวมถึงเพื่อต้องการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยได้รำลึกถึงบุญคุณของช้าง เกิดความตระหนักเห็นถึงความสำคัญของช้าง โดยมุ่งหวังที่จะให้คนไทยได้หันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ยุติการสังหารช้าง ค้างาช้าง และทารุณช้าง อีกทั้งยังเพื่อเป็นการส่งเสริมให้การสนับสนุนช่วยเหลือช้างเลี้ยง ให้สามารถอยู่คู่กับสังคมมนุษย์ได้โดยมีสวัสดิภาพที่ดี ตลอดจนเพื่อรณรงค์อนุรักษ์ช้างป่า ให้มีที่อยู่อาศัย มีแหล่งน้ำอาหารที่อุดมสมบูรณ์ปลอดภัย และปลูกจิตสำนึกแก่คนไทย ให้พร้อมที่จะปกป้องดูแลรักษาช้างและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับช้างให้คงอยู่สืบไป
สำหรับการจัดงานครั้งนี้ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้เน้นจัดกิจกรรมให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอห้างฉัตรเข้ามามีส่วนร่วม ภายใต้แนวคิด “รักษ์ช้าง รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดินไทย” ซึ่งได้ใช้วิถีประเพณีและวัฒนธรรมพื้นถิ่นมาเป็นสื่อกลาง ประยุกต์ประเพณีการทอดผ้าป่า และประเพณีการเลี้ยงขันโตกของคนไทยในภาคเหนือมาใช้เป็นรูปแบบ ให้หน่วยงานภาครัฐในระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาชนในชุมชนท้องถิ่น จัดขบวนแห่เข้าร่วมงาน ซึ่งในปีนี้มีขบวนแห่เข้าร่วมมากถึง 10 ขบวน โดยแต่ละขบวนมีผู้ร่วมขบวนไม่น้อยกว่า 70 คน ทำให้บรรยากาศภายในงาน เต็มไปด้วยความคึกคักสนุกสนาน และทุกขบวนได้จัดเป็นขบวนผ้าป่าอาหารช้างที่ตกแต่งมาอย่างสวยงาม มีทั้งแครรอท ฟักทอง แตงกวา มะเขือยาว ข้าวโพด แตงโม สับปะรด แอปเปิ้ล กล้วย อ้อย และหญ้าฟาง เดินเป็นริ้วขบวนยาวสุดสายตา ร่วมมากับขบวนกลองยาวที่ได้แห่โห่ร้องมาตามเส้นทางริมสระน้ำภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จนถึงบริเวณลานกิจกรรมแสดงช้าง โดยทั้งหมดเพื่อเป็นการแสดงถึงความยินดีและเต็มใจที่จะได้นำอาหารมาร่วมเลี้ยงรับรองให้สมเกียรติแก่ช้างทุกเชือก ซึ่งอาหารทั้งหมดจากขบวนแห่ได้นำมารวบรวมขึ้นสะโตกยักษ์หลายขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ ให้บรรดาช้างเลี้ยงทั้งช้างน้อย ช้างใหญ่ ที่อาศัยอยู่ใน สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ร่วมรับประทานอาหารบนสะโตกยักษ์ร่วมกันอย่างเต็มที่ ท่ามกลางกลุ่มประชาชนที่มาร่วมงาน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศ ที่มายืนคอยป้อนอาหารอยู่ใกล้ๆ และถ่ายรูปร่วมกับช้าง ซึ่งได้สร้างความอบอุ่นและประทับใจแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 141

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738