ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2561 / 09:39:18  
กกต.แม่ฮ่องสอน จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนพัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 45 แห่ง 7 อำเภอ เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
กกต.แม่ฮ่องสอน จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนพัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 45 แห่ง 7 อำเภอ เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
กกต.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย จัดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยแก่คณะกรรมการศูนย์ระดับตำบล ทั้ง 45 แห่ง 7 อำเภอ จำนวน 225 คน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยจัดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยแก่คณะกรรมการศูนย์ระดับตำบล ทั้ง 45 แห่ง 7 อำเภอ จำนวน 225 คน
นายณัฐเศรษฐ์ ราชไชยา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอการขับเคลื่อนศูนย์ฯ ของแต่ละแห่งที่ผ่านมา ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อให้ศูนย์ฯ เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาประชาธิปไตย และเกิดการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากทุกกิจกรรมของชุมชนจะผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมหารือ แสดงความคิดเห็น และหาข้อสรุปตามระบอบประชาธิปไตย ศูนย์แห่งนี้จะช่วยยกระดับกระบวนการประชาธิปไตยในชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สำหรับการจัดเวทีเสวนาจะดำเนินการครบทั้ง 7 อำเภอ ดังนี้ วันที่ 13 มีนาคม ณ ห้องประชุมปายเคียงดาว อำเภอปาย, วันที่ 14 มีนาคม ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอปางมะผ้า, วันที่ 15 มีนาคม ณ ประชุมเทศบาลตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม, วันที่ 16 มีนาคม ณ สวนหมอกคํารีสอร์ท อำเภอเมือง, วันที่ 27 มีนาคม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย, วันที่ 28 มีนาคม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง และวันที่ 29 มีนาคม จัด ณ ห้องประชุมอำเภอสบเมย

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 90

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738