ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2561 / 09:53:31  
ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนตำบลปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่บ้านพะโขโหล่
ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนตำบลปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่บ้านพะโขโหล่
ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนตำบลปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่บ้านพะโขโหล่ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน

ค่ำวานนี้(13 มีค.) นางปนัดดา ทองศรี คลัง จ.แม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนายวิเชา อ้วนวรรณา ปลัด อ.เมืองแม่ฮ่องสอนนำทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ตำบลปางหมู ลงพื้นที่ปรับทุกข์ ผูกมิตร ที่บ้านพะโขโหล่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยง เพื่อพบปะราษฎรเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจนโยบายการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชี้แจงกรณีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น หากประสงค์เข้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งตำบลปางหมู มีผู้ได้รับถือบัตรฯจำนวน 2,384 คน รวมทั้งแนะนำการออมเงิน ในกองทุนการออมแห่งชาติ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งราษฎรบ้านพะโขโหล่สะท้อนปัญหาน้ำประปาภูเขาไม่สะอาด ต้องการมีเครื่องกรองน้ำและต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงให้มีรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้เพิ่มแก่ชาวบ้าน
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทีมขับเคลื่อนระดับตำบลดำเนินการพบปะประชาชน 4 ครั้งใน 10 ประเด็นได้แก่ สัญญาประชาคมถูกใจ ไทยเป็นหนึ่ง/ คนไทยไม่ทิ้งกัน /ชุมชนอยู่ดีมีสุข/วิถีไทยวิถีพอเพียง/ รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย /รู้กลไกการบริหารราชการ/รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม /รู้เท่าทันเทคโนโลยี/ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดและงานตามภารกิจ/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ศุภวัฒน์ ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 73

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738