ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2561 / 10:36:00  
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ สร้างทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกร และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร

นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยนายศักดิ์นคร กุลเกษตร ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาอำเภอแม่สะเรียง ร่วมเป็นสักขีพยานการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการสร้างแหล่งผลิตสินค้าออร์แกนิคปลอดสารพิษ ระหว่างมูลนิธิพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย กับวิสาหกิจเครือข่ายเกษตรยิ้ม ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วยอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอสบเมย และอำเภอขุนยวม ที่ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษของวิสาหกิจเครือข่ายเกษตรยิ้ม ให้เป็นสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ตลอดจนเพื่อปรับเปลี่ยนวิถีการทำการเกษตรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นเกษตรอินทรีย์ รองรับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต
โดย นางสาววารี วิเศษคำนึง ผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรยิ้ม เปิดเผยว่า การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทำเกษตรอินทรีย์ในครั้งนี้ จะเป็นการเชื่องโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษในพื้นที่ ช่วยส่งเสริมตลาดของผักปลอดสารพิษ ใน 3 ระดับ ประกอบด้วย ระดับชุมชน ระดับประเทศ และการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์สินค้า เกษตรยิ้มออร์แกนิค และมีกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อให้การทำการเกษตรอินทรีย์มีความมั่นคง ยั่งยืน และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่
ด้าน นายอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า จากการมีโอกาสได้เยี่ยมชมแปลงผักของเครือข่ายกลุ่มผลิตสินค้าทางเกษตรยิ้ม ทำให้ทราบว่า การทำเกษตรอินทรีย์เป็นทางเลือกใหม่ในการทำเกษตร ที่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร และยังเป็นผดดีต่อสุขภาพทั้งของเกษตรกรและผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 136

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738