ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2561 / 11:17:17  
เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน นี้

นายสมบูรณ์ พุทธชาติ นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน 2561 รวม 4 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขัง ที่ประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำ ได้มีโอกาสได้รับการเยี่ยมอย่างใกล้ชิดจากญาติภายในเรือนจำในลักษณะการเยี่ยมแบบถึงตัวไม่มีสิ่งกีดขวางการสนทนาและมีโอกาสรับประทานอาหารร่วมกับญาติ อันเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีในครอบครัว และสร้างความอบอุ่นให้แก่ผู้ต้องขัง รวมทั้งคลายความกังวลใจที่มีต่อกัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้สึกที่ดี มีกำลังใจที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี และเข้ากับสังคมทั่วไปได้ภายหลังพ้นโทษ โดยกำหนดให้เข้าเยี่ยมวันละ 2 รอบ รอบละ 2 ชั่วโมง รอบเช้า เวลา 09.00-11.00 และรอบบ่าย เวลา 13.00-15.00 น. ญาติผู้ประสงค์เข้าเยี่ยมสามารถยื่นความจำนงขอเยี่ยมและจองวันเยี่ยมล่วงหน้า ได้ที่ ฝ่ายทัณฑปฏิบัติเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-681072 ต่อ 13

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 171

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738