ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2561 / 11:33:14  
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่า ระดับจังหวัด
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่า ระดับจังหวัด
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่า ระดับจังหวัด

เช้าวันนี้ (14 มี.ค. 61) นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่า ระดับจังหวัด ตามโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ ที่ สวนหมอกคำ รีสอร์ท อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้นำชุมชนจากหมู่บ้านเป้าหมายของโครงการใน จ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุม จำนวน 242 หมู่บ้าน เพื่อพิจารณาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนากระบวนการทำงาน หรือรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการทำงานอย่างรูปธรรมร่วมกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ตลอดจนคงความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ในภาพรวมของประเทศ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 7 ล้าน 9 แสนไร่เศษ และเป็นพื้นที่ป่าไม้ ประมาณ 7 ล้านไร่ นับเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรป่าไม้มากที่สุดในประเทศไทย /

ข่าวโดย : พรพนิต ข่าว/พักตร์ภูมิ ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 87

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738