ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2561 / 11:43:07  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยติดตามโครงการ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ติดตามโครงการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เช้าวันนี้ ๑๔ มีนาคม ๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น ที่ห้องขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้ประชุมร่วมกับนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อติดตามโครงการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ติดตามโครงการศูนย์ความปลอดภัยทางถนน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าของโครงการ และติดตามเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าของโครงการโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อบต )เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งโครงการ ฯ ดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการไปได้ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

ข่าวโดย : นายดำเนิน ท้วมจอก ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 79

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738