ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2561 / 12:45:52  
จังหวัดเชียงรายประชุมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว5 เชียงสร้างเครือข่ายความร่วมมือการท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงรายประชุมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว5 เชียงสร้างเครือข่ายความร่วมมือการท่องเที่ยว
ผู้ประกอบการนักธุรกิจท่องเที่ยว ร่วมมือในการขับเคลื่อนเป็นเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว 5 เชียงจาก 4 ประเทศ 2 จังหวัด

วันนี้(14 มีนาคม 2561) ที่โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว 5 เชียงจาก 4 ประเทศ 2 จังหวัด คือเชียงใหม่ เชียงราย เชียงตุง เชียงรุ้งและเชียงทอง และนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายจอมศรี ลัดตะนะปัน รองเจ้าแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นางปาน จิน รองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ และผู้ประกอบการ นักธุรกิจเมืองเชียงรุ้งสิบสองปันนาจากจีนตอนใต้ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากเมียนมา และประเทศไทยจากจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย รวม 5 เชียงคือเชียงใหม่ เชียงราย เชียงตุง เชียงรุ้งและเชียงทอง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งจังหวัดเชียงราย ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยพะเยา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 จัดให้มีการเสวนา นำเสนอผลงานวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายและศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายจัดประชุมครั้งนี้เพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็นผลการวิเคราะห์ศักยภาพในการจัดทำเส้นทาง รูปแบบและกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 5 เชียงทั้ง 4 ประเทศ 2 จังหวัดคือเชียงใหม่ เชียงราย เชียงตุง เชียงรุ้งและเชียงทอง เพื่อส่งเสริมศักยภาพสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการท่องเที่ยว 5 เชียงยังเป็นการกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเกิดการจับคู่ธุรกิจและในเขตบริการ เชื่อมโยงเส้นทางในเขตภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 110

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738