ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2561 / 12:53:40  
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 ตรวจสอบ กรณี "ทุจริตเงินผู้ยากไร้ที่จังหวัดแพร่
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 ลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี "ทุจริตเงินผู้ยากไร้ ระหว่างวันที่ 12 -16 มีนาคม 2561 ในพื้นที่จังหวัดแพร่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ที่บ้านสันกลาง หมู่ที่ 9 ตำบล ป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 เดินหน้าตรวจสอบการทุจริตเบิกจ่ายงบศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแพร่ โดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจในวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 จากการเข้าตรวจในพื้นที่อำเภอวังชิ้น อำเภอลอง และอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้วยการสอบถามและบันทึกถ้อยคำพยาน ในพื้นที่ต่างๆ และตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์คุ้มครองผู้ยากไร้จังหวัดแพร่ หรือเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง เกี่ยวกับกรณีทุจริตเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และเงินส่งเสริมอาชีพ สำหรับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแพร่ได้รับงบประมาณจำนวน 869,000 บาท จำนวน 398 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และทุนประกอบอาชีพของผู้มีรายได้น้อย จำนวน คนละ 2,000 บาท 3,000 บาท และ 5,000 บาท ตามสภาวะความยากลำบากของแต่ละคน อย่างไรก็ตามการสอบปากคำของเจ้าหน้าที่ ยังไม่พบพิรุธหรือส่อแววการทุจริต /. ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 71

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738