ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2561 / 12:55:05  
จังหวัดแพร่มอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2561
จังหวัดแพร่มอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2561
จังหวัดแพร่มอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2561 จำนวน 14 ทุนแก่บุตร ธิดา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยของจังหวัดแพร่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า เช้าวันนี้(14มี.ค.61) ที่ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2561 โดยมีนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ร่วมมอบทุนดังกล่าว นางสุนีย์ บุษพันธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่กล่าวว่า สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาของครอบครัวข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน โดยจังหวัดแพร่ได้รับทุนจากสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นเงิน 20,000 บาท สำนักงานจังหวัดแพร่ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 21,500 บาท โดยมอบทุนการศึกษาจำนวน 14 ทุน ในระดับประถมศึกษา 3 ทุนๆละ 1,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา 7 ทุนๆ 1,500 ทุน ระดับอุดมศึกษา จำนวน 4 ทุนๆ ละ 2,000 ทุน /. ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 74

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738