ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2561 / 13:03:26  
กกต.เชียงใหม่ ขับเคลื่อน การทำงานของ คณะกรรมการ ศส.ปชต. ระดับตำบล
กกต.เชียงใหม่ ขับเคลื่อน  การทำงานของ คณะกรรมการ ศส.ปชต. ระดับตำบล
กกต.เชียงใหม่ ให้ความรู้คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล หวังให้ลงไปขับเคลื่อนเชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากขึ้น สร้างวิถีประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในชุมชน

เช้าวันนี้(14 มี.ค.61)ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ นางสาวอรวรีย์ ฟองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ (กศน.) อำเภอฝาง เป็นประธานเปิดการอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์ฯ ให้สามารถนำความรู้ ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในชุมชน เพื่อให้มีคุณสมบัติของพลเมือง ที่ประกอบไปด้วย การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เคารพสิทธิเสรีภาพและกฎกติกาของสังคม รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม โดยมีคณะกรรมการ ศส.ปชต.ในพื้นที่ ต.แม่สูน ต.แม่งอน ต.แม่ข่า และ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เข้ารับการอบรม กว่า 50 คน โดยจะได้เรียนรู้ เกี่ยวกับวิชา ชีวิตกับการเมือง ต้นไม้ประชาธิปไตย พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย และการขับเคลื่อน ศส.ปชต.
นายโชคชัย เตียวกนกรัตน์ พนักงานการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบัน คณะกรรมการ ศส.ปชต. ของจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนกว่า 7,000 คน ครอบคลุมพื้นที่ทุกตำบล โดยบุคคลเหล่านี้ จะลงไปขับเคลื่อนเชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากขึ้น สร้างวิถีประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในชุมชน แก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชน อาทิ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ยาเสพติด ด้วยวิถีประชาธิปไตย

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 131

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738