ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2561 / 13:53:41  
จังหวัดลำปาง เตรียมพร้อมเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุก อปท ระหว่าง 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2561
จังหวัดลำปาง เตรียมพร้อมเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุก อปท ระหว่าง 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2561
จังหวัดลำปาง เตรียมพร้อมเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุก อปท ระหว่าง 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2561

นายศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง กล่าวในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เกี่ยวกับการรณรงค์เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อที่สำคัญที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ ในการเฝ้าระวังป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้ามีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสสารเรบีส์ เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่มีความรุนแรงมาก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดรวมถึงมนุษย์สามารถติดเชื้อนี้ได้ โดยสัตว์หรือคนที่ติดเชื้อและแสดงอาการแล้วจะเสียชีวิตทุกราย (ไม่มียารักษา)
จังหวัดลำปาง มีจำนวนสุนัขและแมว รวมกว่า 94,000 ตัว จึงได้มีการฉีดวัคซีนสุนัขแมวไปแล้วกว่า 11,000 ตัว เป็นการฉีดวัคซีนสุนัขแมวในวัดพระอารามหลวง วัดทั่วไป พื้นที่สาธารณะ โรงเรียน ตลาด พื้นที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รวมถึงสุนัขและแมวของประชาชนทั่วไปในรูปแบบการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ มีการผ่าตัดทำหมันไปแล้วกว่า 230 ตัว มีการส่งตัวอย่างสมองสัตว์ไปแล้วและไม่พบโรคพิษสุนัขบ้า
นอกจากนี้ สำนักงานปศุสัตว์ได้สร้างและพัฒนาอาสาปศุสัตว์ไปแล้ว 211 คน เพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติงานฉีดวัคซีนในช่วงรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของทุก อปท. ระหว่าง 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2561

ข่าวโดย : จันทร์สวย บุญนำมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 203

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738