ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2561 / 13:54:19  
ปศุสัตว์แพร่ จัดโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว
ปศุสัตว์แพร่ จัดโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ จัดโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ให้บริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการผ่าตัดทำหมันถาวรสุนัขและแมวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายอรรณพ เสือกระจ่าง ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ด้วย ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระปณิธานในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทยรวมถึงสรรพชีวิตภายใต้ร่มพระบารมีให้ได้รับความผาสุก และทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ และทรงมีพระประสงค์ที่จะให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พ.ศ.2560 – 2563 โดยมีหน่วยงานต่างๆ รวมถึงกรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

เพื่อให้การป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่จึงได้จัดทำโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ในการดำเนินงานโครงการฯ ประกอบด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการผ่าตัดทำหมันถาวรสุนัขและแมวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการควบคุมประชากรสุนัขและแมว ลดจำนวนเสี่ยงที่อาจจะนำพาโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้แพร่กระจาย ตัดวงจรโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้ก่ออันตรายสู่คน โดยเน้นสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ สัตว์ด้อยโอกาสและสัตว์กลุ่มเสี่ยง ซึ่งจะดำเนินการทุกวันพุธ เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ถ.ร่องซ้อ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2561 และดำเนินการในการออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ระหว่างเดือนมีนาคม – กันยายน 2561

ประชาชนที่สนใจนำสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของเข้ารับการบริการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 054 – 511 098

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 160

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738