ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2561 / 16:44:37  
กาชาดน่าน เปิดการอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
 กาชาดน่าน เปิดการอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
กาชาดน่าน เปิดการอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ตามแผนยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

นางโสภาพรรณ วิมลรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ โดยมี นายวิฑิต เที่ยงไทย นายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดและผู้สูงอายุ จำนวน 53 คน เข้ารับการอบรมตามที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตร “การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ” ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง คุณสมบัติเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปในเขตอำเภอทุ่งช้าง โดยศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย คาดว่า กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง จะสามารถจัดอบรมเพื่อขยายผลให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน ปัจจุบันสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมของผู้สูงอายุ เนื่องจากจำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศในอีก 2 ปีข้างหน้า คือ ปี 2563 เป็นสังคมที่มีผู้สูงอายุในสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน ได้มุ่งเน้นเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการบำบัดฟื้นฟูให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ลดปัญหาการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคเรื้อรัง โดยให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด อันจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป การอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้จากคณะวิทยากรเครือข่าย ที่จะได้ถ่ายทอดความรู้อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุในชุมชนของตนอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์แก่ตนเองในการดูแลสุขภาพ ซึ่งสอดคล้อง

ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์ วัฒนาพันธ์/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 176

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738