ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2561 / 18:15:36  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลบุญพระธาตุปวก ประจำปี 2018 ที่ปางมอน เมืองคอบ แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลบุญพระธาตุปวก ประจำปี 2018  ที่ปางมอน เมืองคอบ แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลบุญพระธาตุปวก ประจำปี 2018 ที่ปางมอน เมืองคอบ แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) พร้อมร่วมปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการ การยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซางเป็นจุดผ่านแดนถาวร และด่านประเพณีปางมอน เมืองคอบ เป็นด่านสากล

วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 06.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เดินทางร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลบุญพระธาตุปวก ประจำปี 2018 ณ ลานพระธาตุปวก เมืองคอบ แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยท่านพงสะหวัด สิดทะวง เจ้าแขวงไชยะบุรี ได้ต้อนรับอย่างอบอุ่น โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้ร่วมปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการ เกี่ยวกับการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซางเป็นจุดผ่านแดนถาวร และด่านประเพณีปางมอน เมืองคอบ เป็นด่านสากล ที่อาคารด่านปางมอน เมืองคอบ แขวงไชยะบุรี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ด้วย
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบในการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นจุดผ่านแดนถาวร เมื่อปี 2555 โดยความคืบหน้าล่าสุด คณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิด – ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ โดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้มีมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เห็นชอบในหลักการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นจุดผ่านแดนถาวร และให้กระทรวงการต่างประเทศ นำประเด็นดังกล่าวแจ้งในการประชุมคณะกรรมการชายแดนไทย –ลาว ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงความพร้อมของฝ่ายไทยในการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร และมอบให้จังหวัดพะเยาจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่และความพร้อมของส่วนราชการ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา
บรรณาธิการ : ส.ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 187

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738