ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 มีนาคม 2561 / 18:11:24  
EMS Rally การแข่งขันที่ช่วยพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน
EMS Rally การแข่งขันที่ช่วยพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน
จ.ลำพูน เร่งพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ EMS Rally สำหรับทีมปฏิบัติการระดับต้น (EMR) มุ่งเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม EMS Rally จังหวัดลำพูน ปี 2561 และมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทสรรเสริญ ปี 2561 ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนและโรงพยาบาลลำพูน ตามโครงการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ EMS Rally จังหวัดลำพูน ปี 2561 สำหรับทีมปฏิบัติการระดับต้น (EMR) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นได้รับการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างความเข้มแข็งในเครือข่าย ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเครือข่ายชุดปฏิบัติการฉุกเฉินภายในจังหวัด ในโอกาสนี้ เพื่อเป็นเกียรติสำหรับผู้ที่เสียสละทุ่มเท กำลังกาย กำลังใจ และสนับสนุนการพัฒนางานการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดลำพูน จนได้รับการเสนอให้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติประเภทสรรเสริญด้านการแพทย์ฉุกเฉินจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในปี 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทสรรเสริญ ชั้น 4 ได้แก่ นายวิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน นางการเกต รังรองธานินทร์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแม่ทา นายดุสิต พรมคำตัน เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลลำพูน สิบเอกนิติธร กันทา ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตำบลประตูป่า และนายวิชัย ทัศนสาคร ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตำบลม่วงน้อย เข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทสรรเสริญ ชั้น 5 ได้แก่ นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน แพทย์หญิงกัลยา รุ่งเรืองวรนนท์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลลำพูน นายภูษิต นาถี ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายประจิต กิติ ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์
กิจกรรม EMS Rally เป็นการจัดกิจกรรมทางวิชาการ รูปแบบการแข่งขันทักษะการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง แต่ละทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน จะต้องผ่านการทดสอบทุกฐานที่ได้จำลองสถานการณ์ที่เกิดนอกโรงพยาบาล โดยแบ่งเป็นฐานวิชาการจำนวน 8 ฐาน และฐานสันทนาการ 2 ฐาน มีการประเมินความรู้ทักษะการออกเหตุของรถ และชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ความรู้ทักษะในการช่วยเหลือผู้ป่วยแต่ละสถานการณ์ ทักษะความสามัคคีของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 10 ทีม จากตัวแทนทีมชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ระดับเบื้องต้น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานเอกชน หมุนเวียนเข้าปฏิบัติการในฐาน วนฐานโดยใช้เวลา 15-20 นาทีต่อฐาน ใช้สถานที่ตั้งฐานการแข่งขันในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลำพูน ประกอบด้วย ศาลากลางจังหวัดลำพูน วัดประตูลี้ ลานน้ำพุช้างหน้าวัดมหาวัน ศูนย์คริสตจักรไทย-เกาหลี วัดช่างฆ้อง เทศบาลเมืองลำพูน และลานกำแพงเมืองประตูท่านาง มีคณะกรรมการประจำฐานการแข่งขัน ได้แก่ แพทย์ พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดลำพูน บุคลากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดลำพูน เป็นผู้ประเมินการปฏิบัติการ ณ จุดเกิดเหตุในการแข่งขัน


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 146

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738