ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 มีนาคม 2561 / 22:56:08  
ทต.บ้านกลาง งัดมาตรการ 2+1 เร่งรณรงค์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า
ทต.บ้านกลาง งัดมาตรการ 2+1 เร่งรณรงค์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า
เทศบาลตำบลบ้านกลาง เร่งรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า หวังลดกลุ่มเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า

นายประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เปิดเผยว่า จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเร่งรัดสำรวจขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว พร้อมทั้งเร่งรัดการจัดการซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้มีคุณภาพ และสอดคล้องกับจำนวนสุนัขและแมวที่มีอยู่ในพื้นที่ เพื่อควบคุมโรคและหยุดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในทุกพื้นที่ที่เกิดโรค โดยใช้มาตรการ 2+1 คือ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม 2561 (2 เดือน) จะมีการเร่งรัดควบคุมโรคในทุกพื้นที่ที่เกิดโรค (รัศมี 5 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค) ด้วยการฉีดวัคซีน (Ring Vaccination) แก่สุนัขและแมวให้ครอบคลุมทุกตัวทั้งที่มีและไม่มีเจ้าของ และในเดือนเมษายน 2561 (1 เดือน) จะมีการเร่งรัดประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้น เพื่อสร้างการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ แก่ประชาชน ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลบ้านกลางจึงรณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน สำหรับแผนปฏิบัติการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประกอบด้วย วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00–12.00 น. หมู่ที่ 1 ศาลาอเนกประสงค์บ้านพญาผาบ เวลา 13.00–16.00 น. หมู่ที่ 12 ศาลาอเนกประสงค์บ้านแจ่มพัฒนา วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00–12.00 น. หมู่ที่ 3 ศาลาอเนกประสงค์บ้านขี้เหล็ก เวลา 13.00–16.00 น. หมู่ที่ 11 ศาลาอเนกประสงค์บ้านหอชัย วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00–12.00 น. หมู่ที่ 9 ศาลาอเนกประสงค์บ้านกลาง เวลา 13.00–16.00 น. หมู่ที่ 5 ศาลาวัดศรีชุม วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00–12.00 น. หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว เวลา 13.00–16.00 น. หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ-ศรีคำ-ต้นฮั่ง วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00–12.00 น. หมู่ที่ 8 ศาลาวัดแม่ยาก เวลา 13.00–16.00 น. หมู่ที่ 4 ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันป่าฝ้าย วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00–12.00 น. หมู่ที่ 6 ศาลาอเนกประสงค์บ้านสิงห์เคิ่ง เวลา 13.00–16.00 น. หมู่ที่ 10 ศาลาอเนกประสงค์บ้านประตูโขง
เทศบาลตำบลบ้านกลางขอความร่วมมือเจ้าของสุนัขและแมวในหมู่บ้านนำสุนัขและแมวที่มีอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสุนัขและแมวมาขึ้นทะเบียน เพื่อสำรวจจำนวนสุนัขและแมว ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ผู้เลี้ยงสุนัขและแมว นำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วย หากถูกสัตว์กัดหรือข่วนให้ไปพบแพทย์ ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทรศัพท์หมายเลข 0-5309-0711 ต่อ 402


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 121

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738