ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 มีนาคม 2561 / 14:19:57  
มหาวิทยาลัยเนชั่น จัดประชุมสัมมนา ล่า ออก สื่อ เสวนากระบวนการทางกฎหมาย สู่สายตาประชาชน ผ่านสื่อมวลชนคนทำข่าวยาเสพติด
มหาวิทยาลัยเนชั่น จัดประชุมสัมมนา ล่า ออก สื่อ  เสวนากระบวนการทางกฎหมาย สู่สายตาประชาชน ผ่านสื่อมวลชนคนทำข่าวยาเสพติด
มหาวิทยาลัยเนชั่น จัดประชุมสัมมนา ล่า ออก สื่อ เสวนากระบวนการทางกฎหมาย สู่สายตาประชาชน ผ่านสื่อมวลชนคนทำข่าวยาเสพติด

ที่ห้องประชุมใหญ่ อาคารบริหารธุรกิจ ชุมพลประภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น เป็นประธานเปิด สัมมนา ล่า ออก สื่อ เสวนากระบวนการทางกฎหมาย สู่สายตาประชาชน ผ่านสื่อมวลชนคนทำข่าวยาเสพติด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจและสื่อมวลชน อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางในการรณรงค์ในด้านยาเสพติด ตลอดจน สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายควมคิดแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา เป็นแนวทางในการเรียนการทำงาน สามารถนำความรู้ในครั้งนี้ไปเผยแพร่แก่ผู้อื่นได้ มีนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น อาจารย์ จำนวน 100 คน เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น กล่าวว่า สื่อมวลชนเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่มีความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูล และมีบทบาทในการเป็นสื่อกลางระหว่างบุคคล การทำงานของสื่อมวลชนในปัจจุบัน จึงต้องมีความรวดเร็วเพื่อให้ทันสถานการณ์บ้านเมือง และในความรวดเร็วนั้น ความถูกต้องของข้อมูลถือเป็นความสำคัญ

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 91

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738