ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 31 มีนาคม 2561 / 10:05:54  
พสกนิกรชาวลำพูนพร้อมใจกันประกอบพิธีวันที่ระลึก รัชกาลที่ 3
พสกนิกรชาวลำพูนพร้อมใจกันประกอบพิธีวันที่ระลึก รัชกาลที่ 3
พสกนิกรชาวลำพูนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า แสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ประจำปี 2561

ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานนำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กลุ่ม องค์กร ประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2561 เป็นการประกอบพิธีสงฆ์ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย วางพานพุ่มถวายราชสักการะ กล่าวคำอาศิรวาทราชสดุดี เพื่อแสดงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นที่ทรงปกแผ่พสกนิกรชาวไทยให้ร่มเย็นเป็นสุข ด้วยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงมีพระบรมราชคุณูปการแก่ประเทศและประชาชนเป็นล้นพ้น สุดที่จะพรรณนาได้ เมื่อเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัตินั้น บ้านเมืองเริ่มเผชิญปัญหาด้านสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศในยุโรปและอเมริกา แต่ด้วยพระปรีชาญาณอันสุขุมลึกซึ้ง ได้ทรงผ่อนปรนมิให้กระทบกระเทือนทั้งผลประโยชน์ของประเทศและสัมพันธไมตรีระหว่างกัน นโยบายนี้เป็นแนวทางที่พระเจ้าแผ่นดินในรัชกาลต่อมาทรงยึดถือและเจริญรอยตาม เป็นผลให้ชาติไทยคงความเป็นเอกราชอยู่ได้ตราบจนปัจจุบัน ทรงทำนุและบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามที่สร้างมาแล้วตั้งแต่ต้นรัชกาลที่ 1 และการก่อสร้างพระอารามใหม่ ทรงยึดหลักการรักษาศักดิ์ศรีของประเทศเป็นสำคัญ ทรงทำลายฝิ่น ซึ่งเป็นยาเสพติดร้ายแรงในสมัยนั้นให้หมดไปจากประเทศเพื่อป้องกันพสกนิกรให้รอดพ้นจากความหายนะอันเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชาติ ข้าราชการได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดเงินเดือนเป็นครั้งแรก

ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 112

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738