ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 เมษายน 2561 / 08:18:15  
ทีมเยาวชน 13 อำเภอ ของ จ.ลำปาง ร่วมปะลองฝีมือคัดเลือกเป็นสุดยอดทีมการตีก๋องปู่จา ในการประกวดแข่งขัน "การตีก๋องปู่จา นครลำปาง" ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561
ทีมเยาวชน 13 อำเภอ ของ จ.ลำปาง ร่วมปะลองฝีมือคัดเลือกเป็นสุดยอดทีมการตีก๋องปู่จา ในการประกวดแข่งขัน "การตีก๋องปู่จา นครลำปาง" ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561
จังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมสืบสาน สืบทอด อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของเมืองรถม้า ร่วมกันนำทีมเยาวชนนักเรียน นักศึกษา จากอำเภอต่างๆ ในเขตพื้นที่ ขึ้นเวทีทำการประกวดแข่งขัน "การตีก๋องปู่จา นครลำปาง" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2561 ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันขึ้น ที่บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายชูชาติ โพธิรัชต์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมลำปาง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติร่วมกันขึ้นเวทีทำพิธีเปิดการแข่งขัน "การตีก๋องปู่จา" อย่างเป็นทางการ โดยมีเยาวชนในจังหวัดลำปาง จากทั่วทั้ง 13 อำเภอ รวมจำนวนมากกว่า 250 คน ที่มีความสามารถในการตีก๋องปู่จา ได้รวมตัวกันจัดตั้งทีมเป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอ เข้าร่วมทำการแข่งขัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 13 ทีม

สำหรับการประกวดแข่งขัน “การตีก๋องปู่จา นครลำปาง” ที่ได้จัดทำขึ้น ถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในงานเทศกาลประเพณี “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง นครลำปาง” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) จัดการแข่งขันขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและปีนี้นับเป็นปีที่ 17 ของการแข่งขัน โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อต้องการใช้เวทีการแข่งขันเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และประสบการณ์ ด้านการตีก๋องปู่จาร่วมกันระหว่างกลุ่มเยาวชนจากทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง ด้วยการให้เด็กและเยาวชนได้ออกมาแสดงทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในการตีก๋องปู่จา อันจะเป็นการส่งเสริมกระตุ้นให้ชุมชน และเยาวชนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และเข้ามามีส่วนร่วมในการสานต่อองค์ความรู้ด้านการตีก๋องปู่จา เพื่อที่จะสืบสาน สืบทอด อนุรักษ์ และฟื้นฟู “การตีก๋องปู่จา” ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่นของเมืองรถม้าให้ดำรงคงอยู่คู่กับนครลำปางสืบไป ตลอดจนยังเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว และยกระดับการตีก๋องปู่จา ให้เป็นงานประเพณีหรือเทศกาลประจำปีของจังหวัดลำปางต่อไป
โดยการแข่งขัน “การตีก๋องปู่จา นครลำปาง” ครั้งที่ 17 ในปีนี้ได้จัดให้มีการแข่งขันเพียงประเภทเดียว คือ แบบประเภททีม ซึ่งในพิธีเปิดงานจะเป็นการแข่งขันในรอบคัดเลือก โดยทางคณะกรรมการฯ จะได้ทำการคัดเลือกทีมที่มีฝีมือการตีก๋องปู่จาที่ดีที่สุดจากจำนวนทั้งหมด 13 ทีม คัดให้เหลือเพียง 3 ทีม เข้าไปทำการแข่งขันปะลองฝีมือกันในรอบสุดท้าย และคัดเลือกให้เหลือเพียงหนึ่งเดียวเพื่อเป็นสุดยอดทีมฝีมือ ด้านการตีก๋องปู่จาของจังหวัดลำปาง โดยการแข่งขันในรอบสุดท้ายจะมีขึ้นในช่วงเย็นของวันนี้ (9 เมษายน 2561) ซึ่งทีมที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลสนับสนุนบำรุงทีม เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท พร้อมได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ส่วนทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัลสนับสนุนบำรุงทีม 20,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัลสนับสนุนบำรุงทีม 10,000 บาท

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 109

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738