ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 เมษายน 2561 / 20:19:02  
อลังการงานสร้าง ลำปาง เปิดเทศกาลสงกรานต์ จัดงาน สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี 2561 ต้อนรับชาวเขลางค์และนักท่องเที่ยว สู่ลำปาง..ปลายทางฝัน
อลังการงานสร้าง ลำปาง เปิดเทศกาลสงกรานต์ จัดงาน สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี 2561 ต้อนรับชาวเขลางค์และนักท่องเที่ยว สู่ลำปาง..ปลายทางฝัน
จังหวัดลำปาง บูรณาการทุกภาคส่วน เปิดงาน สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ครั้งที่ 29 ประจำปี 2561 สุดยิ่งใหญ่ต้อนรับมหาสงกรานต์ ชูเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของเมืองไทยในแบบฉบับของชาวนครลำปางพร้อมส่งเสริมปีการท่องเที่ยว "ลำปาง..ปลายทางฝัน"

          วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 19.30 น. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่แพร่หลายทั้งภายในและภายนอกจังหวัด โดยมีนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง รายงานวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่งดงามของชาวจังหวัดลำปาง ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวชาติ โดยในปี 2561 จังหวัดลำปาง ได้กำหนดให้เป็นปีส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้แคมเปญ ลำปาง..ปลายทางฝัน นอกจากนั้นจังหวัดลำปาง ยังเป็น 1 ในจังหวัดที่ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองอีกด้วย

          การจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นการจัดงานครั้งที่ 29 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-13 เมษายน 2561 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร และข่วงนคร (ห้าแยกหอนาฬิกา) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยในวันที่ 8-11 เมษายน มีกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันตีก๋องปู่จานครลำปาง ครั้งที่ 17 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9, กิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองในข่วงแก้วเวียงละกอน, การแสดงซอพื้นบ้านลำปาง คณะสายทอง, การแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ในชุด สลุงหลวง ก๋องปู่จา ฮ่วมฮักษาปี๋ใหม่เมือง, การประกวด เทพบุตร-เทพธิดาสลุงหลวง, การจำหน่ายของดีจาก 13 อำเภอ และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้อง กระแตและกระต่าย อาร์สยาม ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร ส่วนในวันที่ 12-13 เมษายน จัดให้มีขบวนแห่สลุงหลวงและขบวนแห่ปีใหม่เมืองอย่างยิ่งใหญ่ ณ ข่วงนคร (ห้าแยกหอนาฬิกา)

          สำหรับ สลุงหลวง หรือขันใหญ่ เป็นภาชนะหรือขันใส่น้ำขนาดใหญ่ ทำด้วยเงิน มีน้ำหนัก 38 กิโลกรัม โดยชาวลำปางได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างขึ้นในปี 2533 เพื่อใช้เป็นภาชนะใส่น้ำสรงพระเจ้าแก้วดอนเต้า พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลำปางที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ดังนั้นเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นวันเถลิงศกใหม่ของชาวล้านนา ประชาชนชาวลำปาง จึงได้ร่วมกันจัดประเพณีสรงน้ำพระเจ้าแก้วดอนเต้า สืบต่อกันมาตลอด โดยมีการจัดขบวนแห่สลุงหลวงเพื่อรับน้ำขมิ้น ส้มป่อย น้ำอบ น้ำหอม เพื่อใช้สรงองค์พระเจ้าแก้วดอนเต้า อันถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมแต่โบราณสืบเนื่องนานมาข่าวโดย : ศุภชัย กัลปสันติ 054265061
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 96

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738