ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 เมษายน 2561 / 01:55:22  
จ.ลำพูน เชิญเที่ยวงานสืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก ถึงวันที่ 12 เมษายนนี้
จ.ลำพูน เชิญเที่ยวงานสืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก ถึงวันที่ 12 เมษายนนี้
งานสืบสานตำนาน ฝ้ายงามหนองเงือก ครั้งที่ 12 เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว จ.ลำพูน เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตคนยอง วันที่ 9-12 เมษายน 2561

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานสืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก ครั้งที่ 12 ที่บริเวณหน้าวัดหนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 เมษายน 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานพบกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือของหมู่บ้านหนองเงือกเอกลักษณ์ดั้งเดิมที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษมานานนับกว่า 200 ปี ตำนานการทอผ้าฝ้ายทอมือของบ้านหนองเงือก 12 ขั้นตอนอันเลื่องชื่อ ผลิตภัณฑ์คุณภาพ พัฒนาร่วมสมัยนิยม สัมผัสวัฒนธรรมของชาวยองที่เรียบง่าย ลิ้มรสอาหารชาวยอง พร้อมสนุกสนานกับการแสดงวิถีคนยอง การสาธิตการทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง การแสดงพื้นเมืองของชาวบ้านและนักเรียนในตำบลแม่แรง การแสดงแสง สี เสียง การเดินแบบแฟชั่นผ้าฝ้าย การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา การประกวดธิดาผ้าฝ้าย การแสดงพื้นเมือง กาดหมั้ว ซึ่งเป็นจุดจำหน่ายอาหารพื้นเมือง และเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ พร้อมสัมผัสบรรยากาศลานขันโตกของชาวเหนือ ซึ่งเป็นสิ่งที่หายากในปัจจุบัน การจำหน่ายผ้าฝ้าย ผ้าทอ ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อ เป็นของฝากของที่ระลึกในราคาย่อมเยา ท่ามกลางบรรยากาศกลิ่นอายแห่งล้านนา ด้วยเสียงสะล้อ ซอ ซึง ที่บรรเลงขับกล่อมตลอดงาน นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการจำลองวิถีชีวิตของชุมชนคนยอง นิทรรศการผ่อเฮือนเจินกอยตูบน้อยฅุนยอง การสาธิตวิถีชุมชน อันจะเป็นการถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนยองให้คนรุ่นใหม่และผู้ที่เข้ามาเที่ยวได้รับรู้ถึงเอกลักษณ์และการดำรงชีวิตของคนยองได้เป็นอย่างดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดงาน สืบสานตำนาน ฝ้ายงามหนองเงือก นับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านหนองเงือกที่จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม กระตุ้นตลาดผ้าทอพื้นเมืองประจำถิ่น มุ่งประชาสัมพันธ์และแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีในชุมชน เป็นการนำเสนอภูมิปัญญา สินค้าหรือของดีที่มีอยู่ในชุมชน ให้บุคคลภายนอกชุมชนได้รับรู้รับทราบ นับเป็นกิจกรรมดีๆ ที่สามารถผลักดันให้หมู่บ้านหนองเงือกมีศักยภาพ พึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดลำพูน ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดได้แก่การที่ชุมชนสามารถรักษาวิถีชุมชนเหล่านี้ไว้ได้ตราบชั่วลูกชั่วหลานและรักษาความดีงามให้คงอยู่ตลอดไป ที่บ้านหนองเงือกเป็นอีกแหล่งผลิตผ้าฝ้ายที่มีคุณภาพ มีลวดลาย มีผลิตภัณฑ์หลากรูปแบบเป็นที่ต้องการของตลาด ประกอบกับมีการส่งเสริมให้ผ้าฝ้ายบ้านหนองเงือกเป็นผ้านาโน เป็นย่านการค้าในรูปแบบวัฒนธรรม เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ทั้งนี้ งานสืบสานตำนาน ฝ้ายงามหนองเงือก จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2550 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นของอำเภอป่าซางให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ให้ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเป็นที่รู้จัก ได้รับการยอมรับจากประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ จนกลายเป็นงานประจำปีที่สำคัญของหมู่บ้านหนองเงือก ของตำบลแม่แรง และจังหวัดลำพูน


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 403

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738