ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 เมษายน 2561 / 10:58:07  
พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนเปิดคลินิกช่างร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561
พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนเปิดคลินิกช่างร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนเปิดคลินิกช่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 วันที่ 11-17 เมษายน 2561

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน นำโดย นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน และบริษัท โตโยต้าล้านนา จำกัด รณรงค์ให้พนักงานในสถานประกอบกิจการ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน จำนวน 100 คน มีความรู้ “การขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร” และการบำรุงรักษารถยนต์ รถจักรยานยนต์เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งตรวจเช็คสภาพรถ, แอร์รถยนต์ ก่อนเดินทางในวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เยี่ยมชมจุดให้บริการภายในสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน และมอบน้ำมันเครื่องให้กับประชาชนที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 30 คนแรก เพื่อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ให้บริการประชาชนภายใต้ “คลินิกช่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561” บริการประชาชนก่อนและหลังเทศกาลสงกรานต์ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน และเข้าร่วมดำเนินการในศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 บนถนนสายหลักของจังหวัดลำพูน ณ บริเวณหน้าวัดดอยติ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนประชาชนไปใช้บริการได้ตามช่วงเวลาดังกล่าว
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ในประเทศไทย สถานการณ์การสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาวันหยุดยาวที่มีประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ นำไปสู่ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุจราจรอันเนื่องมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และพิการ ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าในการพัฒนาประเทศ แต่ต้องมาเสียชีวิต บาดเจ็บ และพิการก่อนที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ อีกทั้งจากการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย พบว่า สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจร คือ ผู้ขับขี่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย มีการเสพสารเสพติด มึนเมา ประมาท คึกคะนอง และไม่เคารพกฎจราจร ประกอบกับสภาพของรถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยก่อให้เกิดอุบัติเหตุ จังหวัดลำพูนได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดอุบัติทางถนน โดยจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนมาตรการต่าง ๆ ที่จะสามารถลดอุบัติเหตุทางถนนได้ ซึ่งโครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นโครงการหนึ่งที่ตอบสนองนโยบายของจังหวัดในการส่งเสริมให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจร และมีพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุได้


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 130

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738