ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 เมษายน 2561 / 11:49:12  
จ.ลำพูน เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561
จ.ลำพูน เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 พื้นที่ จ.ลำพูน พร้อมให้บริการประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวอย่างมี ความสุข สะดวก ปลอดภัย

ที่จุดให้บริการ หน้าหมวดการทางลำพูน (ดอยติ) ริมถนนทางหลวงหมายเลข 11 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 จุดบริการจังหวัดลำพูน และจุดบริการคมนาคม (one transport) พร้อมปล่อยขบวนรถอำนวยความปลอดภัย เพื่อประกาศความพร้อมปฏิบัติการร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 เป็นจุดให้บริการข้อมูลสำหรับผู้เดินทาง ให้บริการตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางผ่านบริเวณหน้าสำนักงานหมวดการทางลำพูน ในทางหลวงหมายเลข 11 สายเชียงใหม่-ลำปาง เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวอย่างมี ความสุข สะดวก และปลอดภัย เป็นของขวัญเทศกาลสงกรานต์ 2561 มอบให้ประชาชน ภายใต้ชื่อการรณรงค์ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร มุ่งเน้นให้ความสำคัญการบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง เน้นการมีส่วนร่วมโดยการบูรณาการทุกภาคส่วน บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึก ให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัย มุ่งลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป้าหมายการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 จะต้องเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน 60 ครั้ง ผู้เสียชีวิตไม่เกิน 3 คน และผู้บาดเจ็บไม่เกิน 58 คน นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน นำโดย นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัด ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคลำพูน วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดหน่วยบริการตรวจสภาพรถก่อนใช้ ซึ่งมีอุปกรณ์ครบชุดให้บริการแก้ไขปัญหารถเสียด้วย ทั้งนี้ มีการกำหนดมาตรการและแนวทางในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 6 ด้าน ได้แก่ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ด้านถนนและสภาพแวดล้อม ด้านยานพาหนะ ด้านการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยทางน้ำ และด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดและปล่อยขบวนรถอำนวยความปลอดภัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการจังหวัดลำพูน และจุดบริการคมนาคม (one transport) ด้าน นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบของที่ระลึกจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน และพูดคุยทักทายประชาชนที่เดินทางผ่านจุดให้บริการ ขณะที่ปริมาณรถสัญจรผ่านจังหวัดลำพูนเริ่มหนาแน่น ขอให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 114

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738