ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 เมษายน 2561 / 14:20:19  
จ.ลำพูน ประกอบพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง 4 มุมเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย
จ.ลำพูน ประกอบพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง 4 มุมเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย
จ.ลำพูน ประกอบพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง 4 มุมเมือง และปล่อยปลา เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ปี 2561

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชน ประกอบพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง 4 มุมเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ปี 2561 ณ บริเวณประตูท่าขาม ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นจุดที่มีการประกอบพิธีสมโภชน้ำทิพย์ดอยขะม้อ มี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มุมเมืองด้านประตูลี้ มี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง มุมเมืองด้านประตูช้างสี มี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน และมุมเมืองด้านประตูมหาวัน มี นายปราโมทย์ ฉิมพินิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน เป็นประธาน นอกจากนี้ ที่ประตูท่าขาม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้ปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำกวง เพื่อความเป็นสิริมงคล และประตูเมืองอีก 3 ด้าน ก็ปล่อยปลาลงสู่คูเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นกัน
สำหรับพิธีสืบชะตาหรือสืบชาตา หรือการต่ออายุ เป็นการสืบชะตากำเนิดให้ยืดยาวออกไป เสริมสิริมงคลให้มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย ปราศจากโรคภัยทั้งหลาย มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป นับเป็นประเพณีมงคลสำคัญอย่างหนึ่งที่ชาวล้านนาไทยนิยมปฏิบัติกันในหลายโอกาส เช่น เนื่องในวันเกิด วันได้รับยศตำแหน่ง วันขึ้นบ้านใหม่ กุฏิใหม่ หรือย้ายที่อยู่ใหม่ บางครั้งเกิดเจ็บป่วย เมื่อหมอดูทายทักว่าชะตาไม่ดี ชะตาขาด ควรจะทำพิธีสะเดาะเคราะห์และสืบชะตาต่ออายุเสีย จะทำให้คลาดแคล้วจากโรคภัยและอยู่ด้วยความสวัสดีต่อไป


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 132

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738