ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 เมษายน 2561 / 09:24:53  
ปะป้อเมืองอู้เรื่องหละปูนสัญจรวันปีใหม่ไทย
ปะป้อเมืองอู้เรื่องหละปูนสัญจรวันปีใหม่ไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผลิตรายการ ปะป้อเมืองอู้เรื่องหละปูน เนื่องในวันปีใหม่ไทย สัญจรนอกสถานที่ ณ จุดบริการจังหวัดลำพูน และจุดบริการคมนาคม (one transport) พร้อมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และทีมงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน (สวท.ลำพูน) นำโดย นายภานุมาส ปัญญามงคล ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ผลิตรายการ ปะป้อเมืองอู้เรื่องหละปูน ประจำวันที่ 13 เมษายน 2561 สัญจรนอกห้องส่งไปที่ จุดบริการจังหวัดลำพูน และจุดบริการคมนาคม (one transport) หน้าหมวดการทางลำพูน (ดอยติ) ริมถนนทางหลวงหมายเลข 11 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พร้อมตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561, มอบของที่ระลึกจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน แขวงทางหลวงชนบทลำพูน และพูดคุยทักทายประชาชนที่เดินทางผ่านจุดให้บริการ โดยมี นางปาณิสร ศศิธร ขนส่งจังหวัดลำพูน นายประพันธ์ สนิทมัจโร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน และนายอารักษ์ เทพศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลำพูน ร่วมตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ขณะที่ปริมาณรถสัญจรผ่านจังหวัดลำพูนหนาแน่น มีรถสัญจรไปมาไม่ขาดสาย ขอให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนตระหนักถึงความสำคัญด้านการเดินทางสัญจรของพี่น้องประชาชน ให้เดินทางด้วยความปลอดภัย โดยจัดสิ่งอำนวยความสะดวกด้านระบบขนส่งสาธารณะให้เพียงพอ ไม่ล่าช้า และไม่มีผู้โดยสารตกค้าง จัดเตรียมความพร้อมทางกายภาพของเส้นทางและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ตรวจความพร้อมของยานพาหนะและอุปกรณ์ในระบบขนส่งสาธารณะ ให้บริการตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย โดยกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานศึกษา ตั้งจุดให้บริการทั่วไทยบนโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือผู้ใช้เส้นทาง เช่น ให้บริการซ่อมยานพาหนะเบื้องต้น ให้บริการสอบถามข้อมูลเส้นทาง จัดสถานที่ให้บริการ พักรถ น้ำดื่ม และจัดให้มีบริการห้องน้ำสะอาด ตลอด 24 ชั่วโมง หากประชาชนมีปัญหาอุปสรรค ต้องการความช่วยเหลือสามารถแวะใช้บริการได้ทุกด่านทุกจุดบริการ ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะประชาชนในชุมชน เพราะอุบัติเหตุเกิดกับรถจักรยานยนต์และถนนสายรองมากที่สุด ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย ปี 2561


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 211

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738