ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 เมษายน 2561 / 11:50:51  
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา เปิดให้บริการ "ศูนย์ดำรงธรรม นำสุข แก้ทุกข์ 24 ชั่วโมง" ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา เปิดให้บริการ "ศูนย์ดำรงธรรม นำสุข แก้ทุกข์ 24 ชั่วโมง" ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา เปิดให้บริการ "ศูนย์ดำรงธรรม นำสุข แก้ทุกข์ 24 ชั่วโมง" ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 นี้ เพื่อให้บริการประชาชนที่มีปัญหาหรือความเดือดร้อนที่ต้องการความช่วยเหลือ

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก อาจจะมีปัญหาหรือความเดือดร้อนที่ต้องการขอความช่วยเหลือ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน จังหวัดพะเยา โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา ได้เปิดให้บริการ “ศูนย์ดำรงธรรม นำสุข แก้ทุกข์ 24 ชั่วโมง” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในห้วงเทศกาลดังกล่าว โดยเปิดให้บริการทางทะเบียนรถยนต์ รับชำระค่าไฟฟ้า , ค่าน้ำประปา รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์เพื่อให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 16.30 น.ของวันที่ 11 เมษายน 2561 เป็นต้นไปจนถึงเวลา 08.30 น.ของวันที่ 17 เมษายน 2561
นอกจากนี้ยังได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นในการให้บริการประชาชน อาทิ ข้อมูลที่ตั้งหน่วย จุดให้ความช่วยเหลือ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน ข้อมูลโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนที่ตั้งอยู่บนเส้นทางหลัก/เส้นทางรองในพื้นที่จังหวัดพะเยา และขอความร่วมมือให้วิทยาลัยเทคนิคพะเยา และวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ตั้งจุดให้บริการเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในกรณีประสบเหตุฉุกเฉิน เช่น รถเสีย ยางแตก สอบถามเส้นทาง เป็นต้น ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา โทร.054-449735 หรือที่สายด่วน 1567 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 78

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738