ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 เมษายน 2561 / 13:37:37  
จ.ลำปาง ยึดแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน "4 ห้าม 2 ต้อง และ 10 ร ส ข ม"
จ.ลำปาง ยึดแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  "4 ห้าม 2 ต้อง และ 10 ร ส ข ม"
จังหวัดลำปาง ดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ สะสมตั้งแต่วันที่ 11 -12 เมษายน 2561

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 แบ่งการดำเนินการเป็นช่วงการเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม –10 เมษายน 2561 และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 มุ่งเน้นการเฝ้าระวัง 109 อำเภอ ใน 52 จังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง ในการนี้จังหวัดลำปาง เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงได้ยึดแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในปฏิบัติ ภายใต้ 6 มาตรการสำคัญ ได้แก่ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว มาตรการความปลอดภัยทางน้ำและมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นตามมาตรการ 1 ร. 2 ส. 3 ข. 4ม. หรือ 10 รสขม. ได้แก่ 1.ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 2.ขับรถย้อนศร 3.ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 4.ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 5.ไม่มีใบขับขี่ 6.แซงในที่คับขัน 7.เมาสุรา 8.ไม่สวมหมวกนิรภัย 9.มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย 10.ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ
นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง และเลขานุการคณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ผลการดำเนินการตามมาตรการ “1ร. 2ส. 3ข. 4ม. หรือ 10 รสขม” สะสมตั้งแต่วันที่ 11- 12 เมษายน 2561 จังหวัดลำปางได้กำหนดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วมทั้งหมด 26 จุดตรวจ จำนวน 13 อำเภอ มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ 584 คน ได้เรียกตรวจยานพาหนะชนิดต่างๆ รวมทั้งสิ้น 7,213 คัน ผลการเรียกตรวจถูกดำเนินคดี สะสม จำนวนทั้งสิ้น 3,571 ราย มีดังนี้ ไม่สวมหมวกนิรภัย 755 ราย ,มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย 259 ราย, เมาสุรา 96 ราย, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 407 ราย, ไม่มีใบขับขี่ 629 ราย, ความเร็วเกินกำหนด 1,193 ราย, ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 61 ราย, ขับรถย้อนศร 52 ราย, แซงในที่คับขัน 47 ราย และโทรศัพท์ขณะขับรถ 72 ราย

ข่าวโดย : บุญฤทธิ์ โยธา (054 265061, 093 9196578)
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 138

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738