ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 เมษายน 2561 / 16:53:14  
ทต.บ้านกลาง จำลองขบวนช้าง ม้า ไพร่ฟ้าย้อนยุค อัญเชิญเจ้าแม่จามเทวีเข้าเวียงบ้านกลาง
ทต.บ้านกลาง จำลองขบวนช้าง ม้า ไพร่ฟ้าย้อนยุค อัญเชิญเจ้าแม่จามเทวีเข้าเวียงบ้านกลาง
ผู้ว่าฯ ลำพูน นำขบวนช้าง ม้า ไพร่ฟ้าย้อนยุค แห่อัญเชิญองค์เจ้าแม่จามเทวีเข้าเวียงบ้านกลาง ณ ลานอนุสาวรีย์แห่งใหม่ใจกลางเมือง

เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดย นายประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ประกอบพิธีบวงสรวงอัญเชิญองค์พระบรมราชานุสาวรีย์พระนางจามเทวี ขึ้นประดิษฐาน ณ ลานอนุสาวรีย์แห่งใหม่ในศูนย์กีฬาและนันทนาการ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยช่วงเช้ามีขบวนอัญเชิญพระบรมรูปฯ จากลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี คุ้มเทวี (เดิม) เคลื่อนขบวนไปตามถนนทางเข้าศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง หมู่ที่ 2 นำโดยพระยานำขบวน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน, นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมภริยา, นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมภริยา, หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านกลาง นำขบวนอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์พระนางจามเทวี ฉัตรและบังแทรก พร้อมขบวนช้างคู่พระบารมี จากสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ จ.ลำปาง, ขบวนม้า จากกองพันสัตว์ต่าง จ.เชียงใหม่, ขบวนทหารโบราณ กองกำลังทหาร จากมณฑลทหารบกที่ 33 และกองพลทหารราบที่ 7 จ.เชียงใหม่, ขบวนเสลี่ยงพระอริยะสงฆ์ และขบวนไพร่ฟ้าประชาชน โดยสมาชิกสภาท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มพลังมวลชน ที่ตกแต่งริ้วขบวนย้อนยุค วิจิตรสวยงามตามแบบโบราณราชประเพณี ในยุคอาณาจักรหริภุญชัยกว่า 1,300 ปี จากนั้น ประกอบพิธีบวงสรวงอัญเชิญองค์พระบรมรูปฯ ขึ้นประดิษฐาน ณ ลานอนุสาวรีย์แห่งใหม่ในศูนย์กีฬาฯ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี มีการแสดงฟ้อนสมโภช ฟ้อนหริภุญชัย และฟ้อนเล็บถวาย โดยช่างฟ้อนจิตอาสาจากทั่วสารทิศ, พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เสร็จพิธี สำหรับช่วงบ่าย จัดกิจกรรมตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง พิธีสามีจิกรรม (รดน้ำดำหัวสูมาคารวะ) คณะสงฆ์ในตำบลบ้านกลาง และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบล ณ วัดร่องส้าว หมู่ 7 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 220

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738