ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 เมษายน 2561 / 14:41:31  
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพะเยา ให้เพิ่มความเข้มข้นในจุดตรวจและจุดบริการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางกลับ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพะเยา ให้เพิ่มความเข้มข้นในจุดตรวจและจุดบริการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางกลับ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพะเยา ให้เพิ่มความเข้มข้นในจุดตรวจและจุดบริการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางกลับ โดยเฉพาะช่วงวันที่ 15-17 เมษายนนี้

วันนี้ (15 เม.ย.61) พ.ต.อ.นิวัติ เกษตรสินธุ์ ผู้กับการฝ่ายอำนวยการ กองกับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ช่วง 7 วันอันตราย ประจำวันที่ 15 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพะเยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ซึ่งประธานได้แจ้งให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกแห่ง ได้ยึดแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในปฏิบัติอย่างเข้มข้น และในช่วงวันที่ 15-17 เมษายน 2561 เริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนา รวมถึงเดินทางกลับไปทำงาน ในเส้นทางสายหลักและสายรอง พร้อมขอให้เพิ่มความเข้มข้นในจุดตรวจหรือด่านชุมชน โดยเฉพาะใน อ.เมืองพะเยา อ.เชียงคำ และ อ.ดอกคำใต้ และขอให้เพิ่มช่องทางการจราจร เนื่องจากจะมียานพาหนะสัญจรเป็นจำนวนมาก และขอให้กลับจุดบริการในเส้นทางถนนสายขาล่อง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางกลับ
ทั้งนี้ วันที่สี่ของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของวันที่ 14 เมษายน 2561 พบพฤติกรรมเสี่ยงและสาเหตุสูงสุดของการเกิดอุบัติเหตุ คือไม่สวมหมวกนิรภัย เมาสุรา ส่วนมากเป็นรถมอเตอร์ไซค์ เกิดบนถนนในอบต./หมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะเกิดเหตุบริเวณทางตรงทางโค้ง โดยอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ อำเภอปง รองลงมาคือ อำเภอเชียงคำ อำเภอดอกคำใต้ และอำเภอเมืองพะเยา โดยช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ระหว่างเวลา 16.01 – 20.00 น.
สำหรับผลการดำเนินการตามมาตรการ 1ร.2ส.3ข.4ม.หรือ 10 รสขม วันที่ 4 ของการรณรงค์ ได้เรียกตรวจยานพาหนะชนิดต่างๆ รวมทั้งสิ้น 10,685 คัน สะสม 4 วัน (11-14 เม.ย.61) รวมจำนวน 48,550 คัน ส่วนผลการเรียกตรวจถูกดำเนินคดีสะสมมีจำนวนทั้งสิ้น 17,028 ราย และผลการดำเนินงานตามมาตรการเมาแล้วขับ ให้ยึดรถ ประจำวันที่ 14 เมษายน มีจำนวน 109 คน จำนวนรถที่ถูกยึด 109 คัน แยกตามประเภทรถที่ถูกดำเนินคดี เป็นรถจักรยานยนต์ 69 คัน รถเก๋ง 10 คัน รถปิกอัพ 29 คัน และรถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน รวมสะสมสี่วันที่ผ่านมา (11-14 เม.ย.61) เจ้าหน้าที่สามรถจับกุมดำเนินคดี จำนวน 262 ราย ยึดรถทั้งหมด 259 คัน แยกเป็น รถจักรยานยนต์ 168 คัน รถยนต์ส่วนบุคคล 90 คัน และรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป จำนวน 1 คัน

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 171

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738